x

Bindeballe Købmandsgård sikret for fremtiden

Pressemeddelelse

15. juni 2004

Den selvejende institution Bindeballe Købmandsgård har udsendt følgende pressemeddelelse: Fremtiden synes sikret for den enestående museumsbutik Bindeballe Købmandsgård. Købmandsparret Maja og Reinholdt Jensen, der ikke er helt unge, er ofte blevet spurgt, hvad der skal ske med deres enestående livsværk, når de ikke længere selv magter opgaven.

Reinholdt Jensen forærede allerede for et år siden museumsdelen til den selvejende institution, som han selv lagde grundstenen til, og som har formanden for amtets undervisnings- og kulturudvalg Jørgen Petersen, som formand

Forsøgene på at sikre den enestående blanding af købmandsmuseum og arbejdende landhandel er  nu afsluttet med en løsning, som alle parter kan være tilfredse med.

1,4 mill. kroner

Fonden Realdania har støttet med  1,4 mill. kroner, hvilket sikrer, at den selvejende institution kan  købe og modernisere købmandsgårdens bygninger. Baggrunden for Realdanias støtte til Bindeballe er den helt unikke situation, hvor man kan bibeholde helheden omkring en gammel købmandshandel med de oprindelige bygninger m.v. i det lokale miljø, og det er vel at mærke en købmandshandel, der fortsat er i funktion og besøges af op til 100.000 mennesker om året. Projektet lever op til Realdanias formål om at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.

De blå forklæder

Til at hjælpe i butikken har den selvejende institution hyret ’de blå forklæder’, som de kalder dem. Det drejer sig om tidligere købmænd, som alle har rundet de 60 år. De synes, at det kunne være sjovt at holde længst erhvervede færdigheder ved lige, som frivillige i den gamle købmandsgård, hvor de udover at sælge spegesild, klipfisk og byggryn i løs vægt også skal gå ind og fortælle om faget i gamle dage – samt naturligvis om Bindeballe Gl. Købmandsgård og dens  samlinger af købmandsvarer fra de sidste godt 100 år.

En samling som Reinholdt og Maja Jensen siden 1974 har etableret gennem mange ture rundt i det danske land, hvor de har opkøbt nedlagte købmandsforretninger for at komplettere deres samling, som i dag er landets største.

Arbejdet fortsætter

De blå forklæder skal på skift  arbejde i butikken sammen med Maja og Reinholdt – specielt når de mange busser med gæster ankommer til købmandsbutikken.  Allerede inden sæsonen har 240 busser meldt deres ankomst til den gamle landhandel, som regner med på årsbasis at have omkring 100 000 besøgende. Det nøjagtige tal kendes ikke, da der ikke tages entre til museet.

En god løsning

’Vi er meget glade for, at tingene er faldet på plads takket være bevillingen fra Fonden Realdania’, siger formanden for den selvejende institution, Jørgen Petersen. ’Det er en rigtig god løsning. Ikke mindst fordi den sikrer, at Maja og Reinholdt kan fortætte i butikken i den udstrækning, kræfterne slår til. Det giver en glidende overgang til den dag, da de ikke kan klare jobbet mere, og det sikrer et unikt museum, som netop på grund af sin specielle kombination af almindelig købmandsforretning og museum under samme tag, har svært ved at få tilskud andre steder fra".