x

En historie om forbrydere

Bjerre Arrest består af et celleafsnit i fire etager med i alt 15 celler samt et tinghus, hvor der i gamle dage blev afholdt rettergang. Ejendommen stod tom i 20 år, og tiden havde bestemt efterladt sine spor. Gennem tiderne har arresten huset alt lige fra voldtægtsmænd og mordere til modstandsfolk og nazister. Nogle af forbryderne blev endda hængt på byens galgebakke. Bjerre Arrest har således en spændende historie, som er vigtig at få fortalt.

Et kommende vandrehjem og museum 

Projektet skal ændre mindst muligt på arrestens fysiske rammer. Fokus er på, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, at forskønne og bevare stedets originale substans. Renoveringen af celleafsnit inkluderer brandsikring af etageadskillelserne, ny strømføring, nyt varmesystem, nye vinduer samt nye badeværelser. 

Celleafsnittet skal fungere som et vandrehjem for turister. Derudover skal tinghuset etableres som et museum, der formidler arrestens historie.