x

En historie om forbrydere

Bjerre Arrest består af et celleafsnit i fire etager med i alt 15 celler samt et tinghus, hvor der i gamle dage blev afholdt rettergang. Ejendommen har stået tom i 20 år, og tiden har bestemt efterladt sine spor. Gennem tiderne har arresten huset alt lige fra voldtægtsmænd og mordere til modstandsfolk og nazister. Nogle af forbryderne blev endda hængt på byens galgebakke. Bjerre Arrest har således en spændende historie, som det er vigtigt at få fortalt.

Et kommende vandrehjem og museum 

Projektet har i sinde at ændre mindst muligt på arrestens fysiske rammer. Fokus er på, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, at forskønne og bevare stedets originale substans. Renoveringen af celleafsnittet inkluderer brandsikring af etageadskillelserne, ny strømføring, nyt varmesystem, nye vinduer samt to nye badeværelser. Desuden skal der etableres en repos i hver af cellerne, og der skal sættes hængsler på tremmerne, således at de i tilfælde af brand kan åbnes udad. Celleafsnittet skal ende ud i et vandrehjem for bl.a. turister og tinghuset skal være museum for arrestens historie.