x

Realdania Genbesøg

Realdania Genbesøg

"Realdania Genbesøg" besøger en lang række af de projekter, som har modtaget støttet fra Realdania de seneste tyve år. Målet er at blive klogere på, hvordan arkitektur kan skabe værdi for mennesker.

Realdania Genbesøg

Hvad sker der egentlig, når snoren er klippet, champagnen er drukket og byggeri og byrum er taget i brug? Eksisterer projekterne stadig, og hvor besøgte er de? Hvordan går det med indtægter og drift? Støtter de lokale, de erhvervsdrivende og de frivillige op om projektet, når den første nyhedsværdi har lagt sig? Hvilke læringer har de gjort sig undervejs, og har projektet været med til at skabe livskvalitet i det byggede miljø?

Det skal det nye initiativ 'Realdania Genbesøg' se nærmere på, når et hold af etnologer, arkitekter og analytikere besøger en lang række af de byggerier, som vi har været med til at støtte gennem de sidste tyve år.

Det handler om at blive klogere

Der eksisterer i dag meget viden om arkitektur, men langt mindre viden om, hvordan arkitektur  påvirker os mennesker og det liv, vi lever. Med Realdania Genbesøg ønsker vi at bidrage til vidensopbygning ved at kortlægge, genbesøge, analysere, dokumentere og formidle viden fra en lang række af de projekter, som foreningen har støttet de seneste 20 år.

Målet er at blive klogere på effekten af støtte, rådgivning og byggeri, lære af de mange gjorte erfaringerne og bruge dem i fremtidens projekter. For hvad karakteriserer egentlig de projekter, der stadig lever i bedste velgående flere år efter? Og hvad kendetegner de projekter, der er knap så vellykkede eller har måtte lukke? Det vil vi gerne vide mere om. Og den viden ønsker vi at dele med alle interesserede; arkitekter, kulturinstitutioner, fonde, kommuner, ildsjæle, frivillige med flere.

Første tema: Når ildsjæle bygger

I de kommende år vil vi genbesøge en lang række af de projekter, som har modtaget bevillinger gennem de sidste 20 år. Eftersom, der er mere end 4500 projekter til dato, bygger vi genbesøgene op tematisk. Det første tema bliver 'Når ildsjæle bygger.' Her ser vi nærmere på 109 projekter drevet af ildsjæle. Fælles for dem alle er, at det er mere end 5 år siden, at de modtog deres støtte og bevilling fra Realdania.

Mere viden på vej 

Vi udfolder Realdania Genbesøg i den kommende tid, og du kan forvente meget mere information. Læs også artiklen: 'Vi skal lære af både succeser og bump på vejen' fra Realdania Årsmagasin 2022.  

Kontakt

Projektchef

Siri Daa Funder

Mikkel Suell Henriques, Realdania

E-mail: sdf@realdania.dk
Mobil: +45 22 79 35 79