BLOXHUB

BLOXHUB er en innovations- og væksthub, hvis formål er at bidrage til en bæredygtig, global urbanisering gennem innovation inden for arkitektur, design og byggeri.

Fokus på bæredygtig urbanisering

BLOXHUB er en ny innovations- og væksthub inden for arkitektur, design, byggeri og byudvikling. Hubben er en nonprofit forening, som vi har etableret i juni 2016 sammen med Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet.

BLOXHUB har fokus på global urbanisering – en stigende udfordring, idet indbyggertallet i byerne verden over vil fordobles over de næste 30 år. BLOXHUBs formål er således at bidrage til en bæredygtig, global urbanisering gennem udvikling af innovative løsninger inden for arkitektur, design og byggeri - koblet med nyeste viden inden for digitalisering. Løsninger, der kan føre til vækst, nye virksomheder og øget eksport.
 

Får til huse i BLOX-bygningen fra 2017

BLOXHUB har til huse i Fæstningens Materialgård ved Frederiksholm Kanal i København. Fra 2018 flytter hubben til havne fronten i BLOX – et spektakulært og multifunktionelt hus, som vi er ved at opføre på Christians Brygge. BLOX-bygningen kommer bl.a. til at rumme formidlingsinstitutioner, restaurant og andre udadvendte funktioner.

Vores ambition med BLOXHUB er at få dansk arkitektur, byggeri, byudvikling og design til at blomstre endnu mere, end det gør i dag. For samlet set har Danmark utroligt meget at byde på, og BLOXHUB skal hjælpe til, at det bliver endnu stærkere – til gavn for både danskere og udlandet.

C40 som særlig lejer

I samarbejde med Københavns Kommune er det lykkedes at få C40 til BLOXHUB som et regionalt kontor. Det danske C-40-kontor betyder, at virksomheder og kommuner i hele Danmark får unik adgang til internationale miljøer.

I Realdania støtter vi arbejdet i C40, og du kan læse mere om det internationale samarbejde her:

C40

Projektfakta

 • Der er fart på urbaniseringen i hele verden, og byudvikling kommer til at gå rigtigt stærkt i de kommende årtier. FN’s Executive Director of the UN Human Settlements Programme Joan Clos har udtrykt det sådan:

  “In all human history we have reached 3.5 billion of urban settlers, and in the next 30 years we are going to have 3 billion more. Imagine the changing rate – what we have done in all human history, we nearly will do in the next 30 to 40 years of history.”

  Kompetencer inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design kommer til at blive meget efterspurgt i fremtiden og de virksomheder, som formår at udnytte urbaniseringen globalt set, vil stå godt. Viden om hvordan man skaber bæredygtige byer for mennesker er en dansk styrkeposition, som kan eksporteres. Men danske virksomheder inden for byggeriet er faktisk ikke særligt internationale og bidrager ikke til den samlede eksport.

  BLOXHUB skal derfor understøtte, at der sker endnu mere innovation i krydsfelterne mellem arkitektur, byggeri, byudvikling og design, og at det kommer i spil internationalt set.

 • BLOXHUB skal særligt sætte ind på tre områder. De tre områder hænger selvforstærkende sammen:

  1. Innovation og inspiration – BLOXHUB skal være et centrum for innovation, ny viden og bygge bro mellem forskning og praksis. I BLOXHUB understøttes udvikling af nye produkter og forretningsmåder, ligesom man vil fokusere på og understøtte, hvordan big data og digitale redskaber kan forny eksisterende tilgange. BLOXHUB vil betone tværfagligheden og synergien mellem brancher og understøtte innovation i de snitflader. Samlet set skal det forøge innovationskraften hos BLOXHUB medlemmer og lejere (virksomhederne).

  2. Formidling og show case – BLOXHUB kommer til at indeholde nogle af de bedste danske formidlingsinstitutioner inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design, og de skal hjælpe til at fremvise og formidle fremtidens løsninger og produkter. De skal også involvere den bredere offentlighed, hvilket kan understøtte virksomhedernes arbejde (fx som brugertests, co-creation, som ambassadører mv.)

  3. Eksport og international dialog – BLOXHUB skal understøtte danske virksomheders internationale omsætning og eksport. Den danske byggebranche (både rådgivere og udførende) er i vid udstrækning et hjemmemarkedserhverv, som har et enormt udviklingspotentiale, hvis det får del i den internationale byudvikling. Gennem partnernes (Realdania, statens og Københavns Kommunes) mange kontakter i udlandet, kommer BLOXHUB til at blive international med besøgende, delegationer osv., som gør, at medlemmerne og lejerne får høj eksponering uden for Danmarks grænser.

 • Som medlem af BLOXHUB får man adgang til andre, som ønsker at dele, indgå partnerskaber og samarbejde.

  • Man kan få adgang til den nyeste viden, anvendt forskning og samarbejde med forskere, så man kan bygge løsninger og produkter i interaktion med forskningen.
  • Man kan samarbejde andre slags virksomheder med andre størrelser end én selv og derigennem få ny inspiration.
  • Man kan samskabe med andre virksomheder, som har tiltro til innovation og videndeling.

  Ved at blive en del af BLOXHUB bliver man også en del af et internationalt netværk og derigennem får man adgang til nye kunder eller eksportmarkeder. Det betyder også adgang til andre landes og virksomheders løsninger og produkter, og derigennem kan man få inspiration til eget arbejde.

  Endeligt vil man også gennem BLOXHUB få boostet sin eksponering gennem forskellige kanaler, fx gennem udstillinger organiseret af Dansk Arkitektur Center.

 • Publikationer

 • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}