x

Lokalt engagement bag 24 nye bud på DET GODE BOLIGLIV

Pressemeddelelse 14. november 2013

Hvordan skaber vi sammen det gode boligliv – det vil sige gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle? Det giver Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV svar på med 24 nye projekter – store som små – som alle giver inspirerende og kreative bud på det gode boligliv i almene bebyggelser.

Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV har afsæt i de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for at skabe gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle. Realdania har afsat i alt 100 mio. kr. til nyskabende projekter. Kampagnen gav i første omgang støtte til 47 projekter bredt fordelt rundt om Danmark, som nu alle er ved at være afsluttet.

24 nye projekter og mere af det gode boligliv
Kampagnen DET GODE BOLIGLIV har netop afsluttet anden og sidste ansøgningsrunde, og nu får 24 nye projekter støtte. De 24 projekter er fordelt i to grupper: 14 såkaldte ”Vilde idéer”, som er mindre projekter drevet af ildsjæle, og 10 større ”Realiseringsprojekter”, hvor projekterne selv bidrager med minimum 50 procent af finansieringen.

Ildsjæle, aktive beboere og boligorganisationer – ofte i samarbejde med kommuner, lokale foreninger og institutioner – er kommet med gode og spændende ideer til nye og anderledes mødesteder: Her er plads til leg og motion på overskudsjord fra metrobyggeri i Kastrup, lån af udstyr fra Danmarks første idrætsbibliotek i Roskilde, værkstedstræf i en gammel varmehal i Aarhus, boldspil på en pukkelbane i Bagsværd, og så vil man dyrke haver og højbede i nyt væksthus i Herning, mens et gammelt vaskehus i Skjern skal genopstå som et generationshus og tørrestativer i Esbjerg skal danne rammen om sociale aktiviteter.

”Vores idé er, at de enkelte projekter baseret på lokalkendskab og entusiasme skal vise, hvordan man kan ændre, tilføje og omdanne fællesfaciliteter og nærområder, så de lever op til fremtidens behov for rum til aktivitet, ro og fred, plads til den enkelte og fælles mødesteder. Kampagnens 24 nye projekter har alle drivkraft og kreative bud på, hvordan vi sammen skaber gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle,” siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

Lokalt engagement gør en forskel
Kampagnen DET GODE BOLIGLIV sætter fokus på tre temaer, hvor der er brug for at tænke nyt, udforske muligheder og deltage i udviklingen af fremtidens gode boligliv. Det handler om nytænkning af fælles faciliteter for beboerne, forbindelser til naboområder og nyt liv i mindre indkøbs- og lokalcentre.

”Med kampagnen DET GODE BOLIGLIV vil vi gerne medvirke til at styrke det lokale engagement, hvor beboere i samarbejde med arkitekter og rådgivere får skabt projekter, der gøre en forskel i det daglige boligliv og understøtter fællesskabet og hverdagslivet,” afslutter Astrid Bruus Thomsen.