x

Boligliv i balance

Trods mange gode indsatser er der fortsat en række boligområder rundt om i Danmark, der oplever problemer. Vi ønsker med projektet boligliv i balance,  som tager udgangspunkt i boligområderne Værebro Park og Vollsmose, at supplere de igangværende indsatser og virkemidler for at skabe livskvalitet og forbedre forholdene i udsatte boligområder.

Projektet er et samarbejde mellem os, Gladsaxe Kommune og Odense Kommune samt de lokale boligorganisationer Gladsaxe Almennyttige Boligselskab, Fyns Almennyttige Boligselskab og den almene boligorganisation Civica.

Ny viden og fremtidsperspektiver

Projektet Boligliv i balance er et modningsprojekt, som skal være med til at sikre, at vores fremtidige projekter i udsatte boligområder kan stå på et kvalificeret og solidt grundlag. Modningsprojektet skal give os og de involverede parter en mere nuanceret forståelse af udfordringerne i de udsatte boligområder og fornyet indsigt i de udsatte boligområders fysiske, organisatoriske og sociale vilkår.

Projektets nye viden og idéer er samlet i et digitalt idékatalog samt i et resumé, der overordnet beskriver problemstillingerne og potentialerne i udsatte boligområder. Det er ønsket, at det samlede materiale kan inspirere andre aktører og give lyst til at tage tråden op.

Publikation og idékatalog:

Boligliv i balance - Jagten på forandringskraften

Boligliv i balance - Idékatalog

Udsatte boligområder i forstæderne

Projektet er sættet igennem vores filantropiske initiativ Udsatte boligområder i forstæderne. I initiativet har vi blandt andet fokus på at særligt udsatte boligområder skal udvikles til levende bykvarterer, der tilbyder sunde, trygge og stimulerende rammer.

De to case områder

Med afsæt i de to case-områder, Værebro Park og Vollsmose, har en blanding af erfarne og friske øjne set fordomsfrit på udfordringer og potentialer i udsatte boligområder. Tre forskellige rådgiverhold af faglige specialister blev udvalgt til at dykke dybt ned i hver deres faglige perspektiv på udviklingen af udsatte boligområder, nemlig henholdsvis det sociale, fysiske og organisatoriske perspektiv.

Team Organisation
DALBERG i samarbejde med Nordic Development Corporation.

Team Social
SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Nagel Delica fra RUC.

Team Fysik
ARKITEMA ARCHITECTS i samarbejde med Lendager Arkitekter og Orbicon.

Samtidig har centrale videnspersoner inden for sektoren, boligområdernes aktører, rådgivere og fageksperter været involveret i et kreativt udviklingsforløb.

Advisory Board

Til projektet er knyttet et Advisory Board, som løbende har bidraget med indspark til en kvalificeret debat. Projektets Advisory Board består af udvalgte nøglepersoner fra ministerier og interesseorganisationer med solid erfaring og kendskab til eksisterende indsatser, virkemidler og faldgruber i arbejdet med udsatte boligområder:

  • Bent Madsen, adm. direktør i BL og Landsbyggefonden
  • Frank Bundgaard, afdelingschef i Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet
  • Rolf Andersson, byggedirektør i KAB
  • Ole Nielsen, direktør for Himmerland Boligforening
  • Eske Groes, specialkonsulent i KL

Økonomi

Modningsprojektet gennemføres inden for en økonomisk ramme på 7 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med 5 mio. kr.

Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Almennyttige Boligselskab/DAB, Odense Kommune og Fyns Almennyttige Boligselskab bidrager hver med 500.000 kr.