x

Boligliv i balance - Idékatalog

Rapport

Udgivelsesdato
2016

Sideantal
143 sider

Download

Viden og ideer fra projektet Boligliv i balance er samlet i et idékatalog.

Projektet Boligliv i balance var et modningsprojekt, der var med til at sikre, at vores fremtidige projekter i udsatte boligområder kan stå på et kvalificeret og solidt grundlag. Modningsprojektet skal give os og de involverede parter en mere nuanceret forståelse af udfordringerne i de udsatte boligområder og fornyet indsigt i de udsatte boligområders fysiske, organisatoriske og sociale vilkår.

Projektets viden og idéer er samlet i et digitalt idékatalog samt i et resumé, der overordnet beskriver problemstillingerne og potentialerne i udsatte boligområder. Det er ønsket, at det samlede materiale kan inspirere andre aktører og give lyst til at tage tråden op.