x

Ny fremtid for Bording

Pressemeddelelse 16. november 2011

Hvad gør man i en mindre stationsby, når industrien lukker, og de fleste butikker har drejet nøglen for sidste gang? I Bording skal tre hold af eksperter i dialog med borgere og erhvervsliv give hvert deres bud på Bordings fremtid. Realdania finansierer projektet sammen med Ikast-Brande Kommune.

Bording har indtil for nylig været en driftig erhvervs- og handelsby med en betydelig detailhandel og en aktiv træ- og tekstilindustri. I løbet af de sidste 10 år er de fleste industrier og størstedelen af butikkerne enten lukket eller flyttet. I den samme periode er befolkningstallet steget jævnt og med en kommende motorvej til Aarhus åbnes nye muligheder. Bording står derfor overfor at gentænke sin identitet som by og rolle i kommunen – en proces som Ikast-Brande Kommune sammen med Realdania, byens borgere og erhvervsliv påbegynder med dette projekt.

Byeksperter ser på Bording

Ni byeksperter fordelt på tre hold, udfordres til at give hvert deres bud på Bordings fremtid. Undervejs i deres udviklingsarbejde vil de tre hold mødes og diskutere med Bordings borgere og udvalgte interessenter. Målet er at få tre forskelligartede bud på Bordings fremtid, som skal danne baggrund for én samlet vision. Visionen, som forventes færdig i sommeren 2012, vil blandt andet skærpe billedet af fremtidige investeringer og afklare de kommunale prioriteringer i Bording.

Borgmester Carsten Kissmeyer glæder sig til at diskutere Bordings fremtid, og udtaler: ”Bording rummer mange kvaliteter i form af gode idrætsfaciliteter, nærhed til natur og ikke mindst engagerede borgere. Jeg er stolt over, at vi takket være Realdanias hjælp kan gennemføre en ambitiøs visionsproces, som grundlag for den fremtidige udvikling. Motorvejen til Aarhus åbner i 2016, og i det lys er jeg overbevist om, at det er det helt rigtige tidspunkt at få tre visionære bud på byens fremtid.”

Karen Skou, projektleder i Realdania, siger: ”Bording er et eksempel på en situation, som vi genkender i mange byer. Industri og handel koncentreres i de større byer, og mange mindre byer står i en situation, hvor de bliver nødt til at gentænke deres rolle. Vi håber, at vi med projektet i Bording kan bidrage til et visionært grundlag for byens udvikling, samtidig med at vi rejser en mere generel diskussion om de mindre byers rolle i Danmark.” Sideløbende med projektet i Bording vil Realdania få kortlagt, hvor mange mindre byer i Danmark, der er i en situation lignende Bordings.

Projektet finansieres af Ikast-Brande Kommune og Realdania, som hver især bidrager med 655.000. Projektet gennemføres af Ikast-Brande Kommune i samarbejde med Hausenberg, som er et københavnsk konsulentfirma bestående af sociologer og antropologer. Hausenberg har tidligere samarbejdet tæt med Realdania.

Realdania støtter almennyttige og almenvelgørende formål i Danmark inden for det byggede miljø. Fondens filantropiske aktiviteter har fokus på livskvaliteten i husene, mellem husene, i by og på land og aktiviteterne skal være til gavn for almenvellet.

Tidsrammen for forprojektet er fra december 2011 til december 2012.

Visionsprocessen kickstartes med et åbent Borgermøde torsdag d.15.12.2011 i Bording Hallen. Følg med i lokalavisen og på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside for mere information www.ikast-brande.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Ikast-Brande Kommune.