x

Borgerne i Bording folder fremtiden ud

Pressemeddelelse 20. juni 2012

I tre måneder har en række eksperter i sparring med lokale borgere, arbejdet intenst på at levere tre forskellige visioner for Bording by. Første juni kom eksperterne tilbage med deres færdige bud på en ny fremtid for Bording. Og visionerne er så gode, at Ikast-Brande Kommune og borgerne nu vil arbejder videre med dem.

Visionerne for Bording er blevet skabt på ønske fra Ikast-Brande Kommune og med bidrag fra Realdania. Opdelt i tre teams har filosoffer, sociologer, erhvervseksperter, kunstnere og arkitekter - ni i alt, arbejdet på at komme med bud på fremtidens Bording. Undervejs har der været afholdt borgermøder, og teams'ne har været i tæt dialog med de såkaldte Portnere - 25 udvalgte borgerne med tilknytning til skole og foreningsliv. Portnerne har bidraget til visionsarbejdet gennem sparring, feedback og vidensdeling med eksperterne.
"Jeg synes, at vi har oplevet både stort engagement fra Portnerne og at vi har fået mange gode bud fra vores eksperter. Når vi lægger de tre visioner oven på hinanden, så har vi en fuldgyldig fremtidsvision for Bording, som har både udviklings- og realiseringspotentiale," siger projektleder Jeanette Ishi Lehn, Ikast-Brande Kommune.

Et bjerg i Bording
De tre teams har hver haft et tema, de skulle lægge vægt på. Det ene team har beskæftiget sig med Bordings frivilligheds- og foreningsliv, det andet med Bordings kulturelle liv og det tredje team med Bordings erhvervsudvikling i et regionalt perspektiv. Resultatet er tre visioner med "højt til loftet".

"Vil skal ikke tage alle ideerne bogstaveligt. Det er for eksempel ikke sikkert, at vi skal anlægge et bjerg langs motorvejen. Men ideen kan i høj grad bruges som oplæg til Bordingenserne om at finde ud af hvilket stærkt signal de gerne vil sende ud til omverdenen. Det skal være et signal med autentisitet" siger projektleder Jeanette Ishi Lehn.

Højt til loftet

Visionerne, som lige nu er udstillet i Bordings hovedgade indeholder ideer, som bryder med vante tankemønstre og begrænsninger. Fælles for alle tre er dog, at de sigter mod, at Bording skal være en attraktiv by at bosætte sig i - også i fremtiden.

"For mange mindre byer er det en udfordring, at industri og handel forsvinder og byerne skal finde ny identitet. Med det her projekt håber vi, at kunne bidrage til, at Bording, men også lignende byer, får inspiration til at udvikle sig på helt nye måder," siger projektleder Karen Skou, Realdania.
I Bording skal visionerne nu udvikles yderligere.

"Samarbejdet med Realdania og byens aktive borgere, om dette visionsprojekt har været meget givende, og vi vil gerne følge initiativet til dørs. Vi arbejder i øjeblikket intenst på forskellige scenarier for den næste fase i Bording." siger planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande Kommune.

Tre visioner skal blive til en

Rådgivningsfirmaet Hausenberg og Ikast-Brande Kommune skal i løbet af sommeren sammenstille de tre visioner til én samlet vision for Bording. Det sker i løbet af sommeren, og den færdige vision præsenteres for hele byen på et åbent borgermøde søndag den 12. august.

"Vi vil med borgermødet tage det første skridt mod at visionen forankres i byen, så bordingenserne føler, de får ny energi til at arbejde sammen om at folde fremtiden ud," siger planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande Kommune.

FAKTA

De tre teams og deres visioner.

1.
"Bording Unite(d). Frivillighed- og foreningsholdet har et bud på, hvordan Bording kan forny foreningsstrukturen og ikke mindst tilføre ny energi til frivillighedskulturen. Forslaget hedder "Bording Unite(d)" og ifølge forslagsstillerne er det netop Bordings frivillighedskultur, som skal være det signal byen sender til omverdenen. Marianne Levinsen (fremtidsforsker), Pia Heike Johnsen (professor i sociologi, Ålborg Uni.) og Anne Mette Boye (Arkitekt og Byplanlægger, Bascon, Metopos) har udviklet visionen.

2.
"Sammen om Landskabet" er et andet bud på Bordings fremtid, som kommer fra erhvervsholdet. Her er fokus på fødevare og internethandel og på Bording som den bedste by at være barn og ung i.
Jacob Øster (Erhvervskonsulent Region hovedstaden), Tom Nielsen (PHD og lektor fra Århus Arkitektskole) og Christian Pagh (UiWE) har udviklet visionen.

3.
"Bording Kulturlandskab" foreslår, at Bording fremhæver det omkringliggende landskab, hvilket kan styrke både byens profil og de lokale oplevelsesmuligheder. Visionen indeholder et forslag til to "bjerge" som dels skal tiltrække Bording opmærksomhed fra den kommende motorvej, dels skabe et oplevelseslandskab til bordingenserne. Kenneth Balfelt (billedkunstner), Kristoffer Lindhart (filosof, KBH kunsthal) og Rune Bach (arkitekt, TRANSFORM) har skabt visionen.

Det videre forløb
Ikast-Brande Kommune planlægger et åbent borgermøde i Bording Forsamlingshus søndag den 12. august. Mødet ligger som optakt til byfesten, Smørhulsfesten. Borgermødet kommer til at fungere som en workshop.

Sådan blev visionerne til
Eksperterne har på to workshops udvekslet ideer med 25 lokale Portnere - mennesker i Bording som er knyttet til en forening og skolen og dermed repræsenterer et fællesskab. Første workshop blev afholdt den 17. april på Bording skole. Her præsenterede de tre ekspert-teams deres første bud på en vision for Bording. Portnerne kommenterede og kvalificerede forslagene, og eksperterne drog hjem for at indarbejdede tilbagemeldingerne i det endelige visionsforslag.

Du kan se procesforløbet på www.ikast-brande.dk, teknik og miljø/byfornyelse i Bording.

Eksperternes præsentationer kan frem til den 12. august ses i Bredgade i Bording i vinduerne hos: Den Jyske Sparekasse, den tidligere Imerco-butik og hos Martins tæpper.