x

Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i Bordings byrum

Pressemeddelelse 24. maj 2017

Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

Forud for initiativet ligger fem års samarbejde mellem Bordings borgere, Ikast-Brande Kommune og eksterne eksperter, om hvordan en mindre stationsby som Bording igen kan blive attraktiv at bo og leve i, efter at industri er lukket og butikslivet er tyndet ud. Byen har derfor allerede gode samarbejdserfaringer omkring komplekse udfordringer, og borgerne i Bording har mod på mere fornyelse. Ikke kun af deres byrum, men også omkring hvordan man kan udnytte de fælles ressourcer bedst muligt.

Arkitektfirmaet Gottlieb Paludan vandt i 2015 arkitektkonkurrencen om nye byrum i Bording, i samarbejde med landskabsarkitekterne BOGL og ingeniørfirmaet MOE. Sammen udformede de deres bud på, hvordan Bording bedst indrammer sin nye identitet som familievenlige pendler by. Arkitektforslaget blev indviet i oktober 2016, og det udgør i dag et både levende og samlende centrum i Bording.

Projektet Mere Liv og Nye Traditioner understøtter, at borgerne i Bording gennem en ny fælleskabsforening kan skabe nye sammenhænge, nye traditioner og nye ansvar. Det skal ske i samarbejde med byens foreninger, interesseorganisationer og ildsjæle, som sammen skal udvikle aktiviteter, som kan udfolde sig i de nye byrum. Derudover skal foreningen dels administrere støttemidlerne, dels sparre med ansøgerne og derfor bliver det afgørende at foreningen er bredt sammensat.

Bordings borgere skal altså fortsat samarbejde, nu handler det om at flytte allerede eksisterende liv og samvær, møder og arrangementer ind i de nye byrum, på måder så det bliver interessant for mange flere. Det kommer til at handle om kreativ samskabelse og fornyelse af det organisatorisk liv, og om udvikling og afsøgning af nye måder at være byfællesskab på.

Citater:
Henning Hansen, kommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune siger: “Den aktive borger skaber det gode fællesskab” og “Du finder løsninger sammen med os”, er overskrifter som har præget administrationen i Ikast-Brande Kommune igennem de seneste fem år. Vi har inviteret kommunens borgere til samskabelse omkring langt de fleste kommunale udfordringer og gode ideer og løsninger er opstået både i lokalsamfund og erhvervsliv. Mere Liv og Nye Traditioner er et initiativ, som ligger i direkte forlængelse af den politik. Vi vil som kommune gerne have endnu dybere erfaring med udvidet økonomisk med- og selvbestemmelse i vores lokalsamfund end vi har i dag, og vi glæder os meget til at følges med Bording de kommende fire år.”

Jeanette Ishi Lehn, projektleder i Ikast-Brande Kommune siger: ”Det handler i høj grad om inklusivitet, kreativitet og øvelse i at lytte til og udvikle sammen også med dem, som man måske ikke umiddelbart deler interessefællesskab med. Processen vil selvfølgelig blive både givende og udfordrende, og derfor har vi også øremærket nogle af midlerne til sparring, rådgivning og inspiration til de frivillige, som har lyst til at organisere sig i fællesskabsforeningen omkring fordeling af midlerne og sparring med ansøgerne. Bording kommer til at høste vigtige erfaringer, som også vil komme kommunen til gode”.

Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania siger: ”Bordings udfordring deles af mange andre danske byer. Nemlig, et butiksliv, som tynder ud, og som giver behov for nye steder at kunne mødes og noget nyt at mødes om. I Bording har borgere, foreninger og erhvervsliv leveret en imponerende indsats – både med at planlægge og anlægge nye byrum. Nu skal de nye byrum tages i brug og skabe ramme om nye traditioner. Det vil vi gerne støtte op om, og vi glæder os til at følge, hvordan der skabes mere liv i Bording.” 

Økonomi – fordeling og egenfinansiering
Realdania bidrager med i alt 600.000 kr. til fællesskabsforeningen
- 450.000 kr. til projektstøtte (juni 2017 - maj 2021)
- 150.000 kr. til projektstøtte (frigives efter endt slutevaluering, maj 2021)
Derudover bidrager Realdania med:
- 200.000 kr. til proceshjælp og evaluering (juni 2017 - maj 2021)

Ikast-Brande Kommune bidrager med i alt 200.000 kr. til fællesskabsforeningen
- 200.000 kr. til projektstøtte (juni 2017 - maj 2021)
Derudover bidrager Ikast-Brande Kommune med:
- 100.000 kr. til formidling, vidensdeling og samskabelse (juni 2017 - maj 2021)

Bording erhvervs- og foreningsliv bidrager med i alt 300.000 kr. til fællesskabsforeningen
- 300.000 kr. til projektstøtte (egenfinansiering juni 2017 - maj 2021)

Støtte som ikke er indløst i maj 2021, overføres til fællesskabsforeningen efter endt slutevaluering, hvis det på baggrund af evalueringen vurderes at initiativet har opfyldt intentionen om mere liv og nye traditioner i de nye byrum.

Pressemeddelelsen er udsendt af Ikast-Brande Kommune.