x

Løsninger på stationsbyernes udfordringer

Pressemeddelelse 18. september 2014

Stationsbyerne kan tilpasse sig udviklingen, hvis der er mod på at kaste sig ud i det nye. På konferencen i Bording blev forskellige muligheder diskuteret. Hovedbudskaberne er samlet i et nyt dokument.

Stationsbyernes fremtid blev diskuteret livligt på konferencen i Bording d. 27. august, som var blevet udsolgt på kun få dage. Her fik de 150 deltagere mulighed for at opleve værtsbyen Bording med rundvisning, workshops, frokost på Brandtomten og en afsluttende paneldebat under åben himmel i Bording Friluftsbad.

Konferencen var finansieret af Ikast-Brande Kommune, Realdania og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Blandt deltagerne var Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen og borgmester i Ikast-Brande kommune Carsten Kissmeyer, som indledte debatten. 

Konferencen tog udgangspunkt i fire cases – Glamsbjerg, Kolind, Durup og Bording – og deres forskellige løsninger på stationsbyernes udfordringer i en tid med store strukturelle forandringer. Der blev bl.a. talt om hovedgadens betydning og placering, om nedrivning og begrønnelse og om biltrafik og omfartsveje. Erfaringerne var mange og i visse tilfælde modsatrettede, og konferencen mundede derfor ikke ud i nogen endelige svar på de komplekse udfordringer, men i en række mulige løsninger. Overordnet var der enighed om, at stationsbyerne skal gentænke deres ressourcer og ikke være bange for at tage imod input udefra og for at gå aktivt ind i en forandringsfase både kulturelt og organisatorisk. 

De centrale pointer, overvejelser og spørgsmål, som deltagerne formulerede og udviklede i løbet af dagen, er nu samlet i en artikel med en oversigt over tre strategiske forandringsspor:

  1. Organisatorisk transformation: Fra klassisk foreningsstruktur til det store byfællesskab
  2. Fysisk transformation: Vinderprojektet Bording+
  3. Kulturel transformation: Fra fortidsfokuseret til forandringsfokuseret borgerengagement