x

Nyt grønt og aktivt centrum i Bording

Pressemeddelelse 23. maj 2014

En enig dommerkomité har udpeget Gottlieb Paludan Architects forslag som vinder af konkurrencen ”Nyt centrum i Bording”. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet BOGL Bang & Linnet og Rådgivende Ingeniører MOE.

I december 2013 udskrev Ikast-Brande Kommune, Realdania og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en arkitektkonkurrence med det formål at sætte nye standarder for, hvordan Bording og lignende stationsbyer kan gentænkes med fokus på det gode familie- og fritidsliv.

Fem teams deltog i konkurrencen, der nu er vundet af Gottlieb Paludan Architects i samarbejde med BOGL Bang & Linnet og MOE. Dommerkomiteen vurderede, at teamets hovedkoncept og de konkrete forslag til udformningen af de udvalgte steder i byen er realistiske og vil danne et godt grundlag for det videre arbejde.

Derfor vandt de konkurrencen
Om vinderforslaget udtaler dommerkomitéen:

”Forslaget fra Gottlieb Paludan Architects er valgt på grund af dets både funktionelle og meget poetiske bud på løsningen af de byudviklingstemaer i Bording, som fremgik af konkurrenceoplægget. Vi vurderer, at vinderforslaget har en originalitet og en sammenhængskraft, der giver tro på, at Bording går en frugtbar tid i møde.”

God indlevelse i Bording
Det videre arbejde med forslaget skal ske i tæt samarbejde mellem Gottlieb Paludan Architects, partnerskabet bag konkurrencen og borgerne i Bording.

Borgmester Carsten Kissmeyer er meget tilfreds med vinderprojektet:

"Jeg vil gerne understrege, at alle fem projekter bærer præg af høj grad af indlevelse i deres bud på et nyt centrum til Bording, derfor synes jeg, at vi har fået et stort og særdeles godt udbytte af konkurrencen. Vores vinderprojekt af Gottlieb Paludan Architects har udover at foreslå fine løsninger på de udfordringer Bording har i sin midtby, også formået at komme med et reelt bud på en stærk og meget sympatisk gentænkning af den lille stationsby. Bording kan være stolt af sit nye projekt, og vi ser med stor forventning frem til den næste fase.”

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania siger:

”Vi står nu med et super godt vinderprojekt, der passer godt til Bording, og som samtidig kan være til inspiration for andre stationsbyer. Det kan tjene som et mønstereksempel på, hvordan de mindre stationsbyer kan finde en ny identitet i deres eksisterende ressourcer. Det har været helt afgørende, at byens borgere har engageret sig og er kommet med ideer undervejs til, hvordan Bordings særlige kvaliteter som en pendlerby med et stærkt foreningsliv kan danne grundlag for at forandre byen fra en god handelsby til en god boligby.”

Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter:

”Borgerne i Bording har en stor del af æren for, at der nu ligger et ambitiøst og gennemarbejdet vinderprojekt, som skal være med til at fastholde Bording som en attraktiv by – også i fremtiden. Projektet skaber nye spændende og trygge rammer, hvor alle byens borgere kan mødes på tværs af foreninger og generationer. Med vinderprojektet kan Bording blive et godt eksempel for de mange mindre stationsbyer, der er under fornyelse”

Næste skridt i Nyt Centrum i Bording er et udviklingssymposium med 30 udvalgte deltagere. Det vindende team, eksterne eksperter, lokale borgere og politikere samt repræsentanter for Realdania og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal se på mulighederne i vinderprojektet og diskutere udfordringer og nye løsninger til stationsbyerne generelt. Resultatet af Symposiet præsenteres på en åben konference: Learning From Bording, som afholdes i Bording den 27. august 2014. På konferencen deltager blandt mange andre minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen

• ADEPT sammen med GHB Landskabsarkitekter, TYRÉNS og Center for Idræt og Arkitektur

• GBL gruppen for by & landskabsplanlægning sammen med Rambøll Danmark

• LIW Planning sammen med MLRP Architecture, Hansen & Henneberg samt konsulenterne Jens Kvorning og Åsa Frankenberg

• Tegnestuen Vandkunsten sammen med Marianne Levinsen Landskab, Esbensen Rådgivende Ingeniører, SNE Architects, WSP Analysis og Strategy samt ICP Institut for Center-Planlægning

• Gottlieb Paludan Architects sammen med BOGL Bang & Linnet og Rådgivende Ingeniører MOE.

”Forslaget fra Gottlieb Paludan Architects vandt på grund af dets både funktionelle og meget poetiske bud på løsningen af de byudviklingstemaer i Bording, som fremgik af konkurrenceoplægget. Ikke mindst har dommerkomitéen ladet sig overbevise af forslagets hovedkoncept, der med stor poetisk sans lader det omgivende landskab dukke op og generobre plads i stationsbyens centrum. Derved gentænkes den hybrid af landskab, forstad og by, der er karakteristisk for stationsbyen Bording og tilsvarende stationsbyer landet over. Vi vurderer at vinderforslaget har en originalitet og en sammenhængskraft, der giver tro på, at Bording går en frugtbar tid i møde.”
  • Borgmester Carsten Kissmeyer, formand for juryen, Ikast-Brande Kommune
  • Byrådsmedlem Henrik Engedahl, Ikast-Brande Kommune
  • Planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande Kommune
  • Specialkonsulent Helga Madsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
  • Projektchef Anne-Mette Gjeraa, Realdania
  • Landskabsarkitekt MAA Rikke Juul Gram, fagdommer
  • Professor, arkitekt MAA Jan W. Hansen, fagdommer