x

Et dramatisk sted

Næsten ude på kanten af den 40 meter høje Bovbjerg Klint troner det rødkalkede Bovbjerg Fyr over et dramatisk og uspoleret landskab. Klinten er det eneste sted i Danmark, hvor man kan se et tværsnit af istidslag fra de seneste to istider.

Fra toppen af det 26 meter høje fyrtårn er der udsigt over landskab, klint og hav. Det indgår i en kæde af vestjyske fyr, som tidligere angav kursen for skibe, der skulle fra Nordsøen og ind gennem Kattegat - et smalt og strømfyldt farvand, som søfolk frygtede. Selve fyrtårnet er opført i 1877 og er et godt eksempel på periodens gedigne håndværk.

Fra 1877 til i dag

I dag er det frivillige kræfter, som driver Bovbjerg Fyr og som i 2012 modtog støtte fra os, fordi stedet var udfordret. Bovbjerg Fyr er nemlig et levende kulturhus, og de trange rammer kunne slet ikke rumme stedets aktiviteter og mere end 130 frivillige. Før stedet blev ombygget måtte man ofte sige nej til arrangementer. Idéen var derfor at opdatere de fysiske rammer, så det i højere grad blev muligt at formidle fyrtårnet, naturen og bruge stedet som lokalt mødested.

Fyret er bygget om og gjort tilgængeligt og attraktivt for nye målgrupper. Et nyt køkken, flere toiletter, en café, elevator, depot og et stor udstillingsrum skaber nu endnu bedre muligheder for at servicere de godt 40.000 gæster, der hvert år lægger vejen forbi.

Bovbjerg Fyr kan nu i endnu højere grad rumme forskellige aktiviteter - fx udstillinger, aktiviteter, café og kurser. Visionen har været at skabe en stærkere attraktion med flere besøgende og en mere bæredygtig drift. Målet har ligeledes været at videreudvikle fyret som eksponent for lokal kultur, fødevarer, produkter og kunst.

Stedet tæller

Bovbjerg Fyr er støttet gennem kampagnen 'Stedet tæller', som har til formål at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. 

Kampagnen Stedet Tæller

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.