x

Tradition og fornyelse til Bülows Plads i Fredericia

Pressemeddelelse 3. november 2009

Fredericia Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: Vinderen af arkitektkonkurrencen på Bülows Plads i Fredericia er fundet. Vinderprojektet kombinerer bevarelse af pladsens historiske betydning med en forøgelse af dens praktiske funktioner. Bag projektet står Fredericia Kommune og Realdania.

Det er ikke nemt at få gode parkeringsløsninger til at gå op med en smuk, historisk plads. Men Schul Landskabsarkitekter er kommet med et godt bud. De blev i dag kåret som vinder af arkitektkonkurrencen omkring retableringen af Bülows Plads. Forslaget er blevet udpeget af en enig dommerkomite. Baggrunden er, at Fredericia Kommune i samarbejde med Realdania udskrev en arkitektkonkurrence tidligere i år med det formål at istandsætte og forny pladsen. Projektet realiseres med 5 mio. kr. i støtte fra Realdania.

Historisk respekt

I udvælgelsen af vinderforslaget har dommerkomiteen lagt stor vægt på, at renoveringen af Bülows Plads bliver udført med respekt for stedets historie. Samtidig skal pladsen gøres mere tilgængelig både til daglig og ved særlige lejligheder, som fx Fredericias traditionsrige 6. Julifest.

- Tradition og stringens beskriver vinderforslaget. Det var vigtigt for dommerkomiteen, at pladsens stærke historiske forankring i byen kommer bedre til udtryk. Forslaget respekterer pladsens historiske betydning, fordi det vægter bevaring af pladsens eksisterende værdier, begrunder formand for Teknisk Udvalg Peder Hvejsel dommerkomiteens afgørelse.

Det bliver bl.a. varetaget ved, at en del af pladsens nuværende belægning af knoldebrosten skal genudlægges efter en nøjere sortering af stenene. Samtidig bliver pladsen mere praktisk anvendelig, da der skal etableres plane gangflader til fordel for både gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne – og højhælede sko.

Tidslinje

Forslaget fra Schul Landskabsarkitekter formår at samle stedets historie i en plads, der øger tilgængeligheden og sammenbinder Meldalhs Rådhus, monumentet af F.R.H. General von Bülow og Michaelis Kirke.

Samtidig indeholder forslaget en visionær parkeringsløsning, der sikrer en høj grad af fleksibilitet i pladsens anvendelse.  Pladsen skal stadig bruges som parkeringsplads, men området umiddelbart foran Meldahls Rådhus bliver holdt fri for parkering.

Belysningen vil komme fra høje master, som skal oplyse ankomst- og opholdszonerne, og de to gamle lindetræer ved indgangen til Michaelis Kirke bliver bevaret.

En historisk tidslinje bliver lagt ned i pladsens belægning som et metalbånd. Metalbåndet symboliserer Bülows Plads som et historisk centrum i Fredericia, da der i båndet indgraveres historiske begivenheder, som har præget byen.

- Med Schul Landskabsarkitekters forslag får Fredericia en historisk forankring af pladsen til Meldahls Rådhus og de øvrige historiske bygninger på stedet, kombineret med en visionær parkeringsløsning, der sikrer en fremtidig fleksibel brug af pladsen som et aktivt byrum, siger projektleder Karen Skou, Realdania.

Om konkurrencen

Der blev indbudt tre arkitektfirmaer til at deltage i konkurrencen, og dommerkomiteen har modtaget forslag af høj kvalitet. De er blevet bedømt ud fra fire kriterier: Originalitet, forslagets evne til at fortælle pladsens historie, forslagets evne til at opfylde parkeringskrav og ny p-styring samt forslagets evne til at spille sammen med især pladsens fredede bygninger.