x

Et kærligt løft til Bülows Plads

Pressemeddelelse 27. maj 2009

Fredericias smukke, gamle rådhusplads foran Meldahls Rådhus får nu et kærligt løft. Fredericia Kommune har i samarbejde med Realdania netop igangsat en arkitektkonkurrence med det formål at istandsætte og forny pladsen.

Bülows Plads er i dag en smuk, men ret nedslidt ankomstplads til midtbyen, der primært bruges til parkering. Med konkurrencen ønsker vi at få arkitektfirmaernes bud på, hvordan man kan omdanne pladsen, så den bliver mere harmonisk og det bliver tydeligt, at den har en fælles historie med Meldahls Rådhus, fortæller formand for Teknisk Udvalg Peder Hvejsel.

- Retableringen af pladsen sker i helt naturlig forlængelse af restaureringen af Meldahls rådhus. Det fredede rådhus vil komme til at fremstå genforenet med pladsen og med fornyet værdighed i det historiske byrum, bl.a. i kraft af at p-pladserne foran rådhuset kommer væk og ikke mindst ved de særlige lejligheder, hvor muligheden for at friholde hele pladsen for parkering vil blive benyttet, siger projektleder Karen Skou, Realdania.

Folkets plads
Realdanias datterselskab Realea forestod i 2004 en gennemgribende restaurering af Meldahls Rådhus, så det i dag fremstår smukt i sin oprindelige stil. På samme måde skal renoveringen af Bülows Plads udføres med respekt for stedets historie.

Bülows Plads har altid været folkets plads og har blandt andet tidligere været brugt ved folkeafstemninger, som foregik ved håndsoprækning. I dag har pladsen en central betydning ved byens årlige 6. Julifest, og den tradition skal kunne fastholdes på den nye plads. Det er også besluttet, at de to gamle lindetræer ved indgangen til Michaelis Kirke skal bevares.

Den historiske belægning på p-pladsen, som består af knoldebrosten, skal genanvendes i projektet. I dag er den meget ujævn på grund af bilernes kørsel, så stenene skal tages op og lægges på et fastere underlag. Samtidig skal der laves plane gangflader, så pladsen bliver tilgængelig for både gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne og højhælede sko.

Nye fortove og parkering

I konkurrencen indgår også udfordringen i at udvikle et nyt fortov til Vendersgade, som på længere sigt kan anvendes som prototype i Fredericia bymidte inden for voldene. Det nye fortov skal formidle overgangen fra byens gågadenet til Bülows Plads og være med til at skabe sammenhæng i den indre by.

Pladsen skal fortsat fungere som parkeringsplads, men området umiddelbart foran Meldahls Rådhus skal friholdes for parkering, og hele pladsen foran rådhuset skal kunne være bilfri ved særlige lejligheder som for eksempel 6. Julifesten.

Vinderen udpeges til efteråret
Der er indbudt tre arkitektfirmaer til at deltage i konkurrencen. De har deadline i september 2009 for at indlevere deres forslag til den nye Bülows Plads. Herefter vil dommerkomitéen tage stilling til, hvilket projekt, der skal realiseres. Projektet realiseres med 5 mio. kr. i støtte fra Realdania. 

Yderligere oplysninger 

  • Projektleder Marianne Jensen, Fredericia Kommune tlf. 7210 7886  
  • Udvalgsformand Peder Hvejsel, Fredericia Kommune tlf. 2091 5088 
  •  Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66