x

Byd indenfor-puljens formål er at yde støtte til kulturinstitutioner, attraktioner og besøgssteder, som Realdania tidligere har støttet med midler, til at byde gæster indenfor igen. Et Byd indenfor-arrangement skal være med til at give synlighed og omsætning i en svær tid. 

Det er nu muligt at søge via anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist mandag den 3. februar 2021. 

Der er afsat 10 mio. kr. i alt til de tre runder af Byd indenfor-puljen.  

Hvem kan søge?

Der er to hovedkriterier, der begge skal for at komme i betragtning:

A. Du skal tidligere have modtaget støtte fra Realdania 

Hvis du tidligere har modtaget støtte fra Realdania til nybyggeri, ombygnings- eller restaureringsarbejde eller til en arkitektkonkurrence forud for et realiseret byggeri, kan du søge om støtte fra Byd indenfor-puljen. Hvis du udelukkende har modtaget støtte til en forundersøgelse eller analysearbejde, kan du ikke søge støtte.  

B. Din institution eller forening skal have publikumsbaseret omsætning

Alle typer kultur- eller oplevelsesvirksomheder, herunder kulturinstitutioner, formidlingscentre, attraktioner, zoologiske haver, herregårde, fyrtårne m.v. der har en publikumsbaseret indtjening, herunder entreindtægter og afledt salg, kan søge om støtte.   

Alle projekter der har modtaget støtte siden 2000 som opfylder de ovennævnte kriterier, har mulighed for at søge. 

Er du i tvivl om, hvorvidt din organisation og dit projekt opfylder betingelserne, så send os en besked via vores Bliv kontaktet-formular nederst her på siden. Her skal du oplyse dit oprindelige projektnummer, som fremgår af dit bevillingsbrev øverst til højre (PRJ-20XX-00XXX)

Hvad kan du søge støtte til?

Vi lægger vægt på, at arrangementerne kommer så mange gæster som muligt til gode samtidigt med, at det hjælper kultur-/oplevelsesvirksomheden med synlighed og indtægter. 

Når du søger om støtte fra Byd indenfor-puljen, kan du søge støtte til:   

Afholdelse af arrangementer

Der kan være tale om både store og små arrangementer. De kan være af kortere eller længere varighed. Og de kan også omfatte flere aktiviteter og vare flere dage. 

Formatet behøver ikke være afklaret på ansøgningstidspunktet. Støtten vil primært blive givet til, at et antal gæster får fri adgang til jeres institution eller oplevelsesvirksomhed, herunder støtte til guidede ture eller rundvisninger, markedsføring og evt. forplejning.  

Det er ikke et krav, at der udvikles nye publikumsaktiviteter eller formidlingsformater. Men hvis du ønsker at udvikle nye koncepter til at byde indenfor, som f.eks. tager højde for nye måder at drive kultur- eller oplevelsesvirksomhed på efter COVID-19, kan du også søge støtte hertil.  

Hvor meget kan du søge?

Du kan søge om støtte til dækning af dine omkostninger til udvikling og planlægning, markedsføring og gennemførelse af arrangementer. Dit eget timeforbrug kan ikke finansieres, men kan indgå i medfinansieringen.

Der kan maksimalt søges om 250.000 kr., og samtidig ikke mere end 50% af den gennemsnitlige, månedlige publikumsrelaterede omsætning i 2019 (entre, café og butik).

Var din omsætning for publikumsrettede aktiviteter f.eks. 3 mio. kr. i 2019, vil dette svare til en gennemsnitlig månedsomsætning på 250.000 kr. Heraf vil du kunne søge 50% i støtte til at afholde Byd indenfor-arrangementer, svarende til 125.000 kr. 

Er du en nystartet kultur-/oplevelsesvirksomhed, skal du tage udgangspunkt i dit budget for 2020 forud for COVID-19-krisen. 

Læs mere om de konkrete betingelser for støtte i ansøgningsvejledningen - 2. runde åbnede mandag den 24. august 2020:

Ansøgningsvejledning – Byd indenfor-puljen, tredje runde (pdf)

Hvordan søger du støtte?

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, kan du ansøge om støtte fra Byd indenfor-puljen.  

Du ansøger puljen her på realdania.dk gennem vores ansøgningsskema, som du finder nedenfor.

Inden du søger, bør du nøje gennemgå ansøgningsvejledningen for at orientere dig om hvilke krav, der gælder for støtten og hvilke informationer, vi beder om for at kunne vurdere din ansøgning. Muligvis har du brug for hjælp fra dit bogholderi eller din revisor for at kunne udfylde ansøgningen fyldestgørende.  

Ansøgningsvejledning - tredje runde (pdf)

Ansøgningsskema 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for at søge Byd indenfor-puljen er den 3. februar 2021, og alle ansøgninger forventes færdigbehandlet medio marts 2021. Det vil være en stor hjælp, hvis du sender din ansøgning hurtigst muligt.

Ansøgere, der modtager tilsagn om støtte vil få udbetalt op til 90% af støtten i marts 2021. 

    Er du i tvivl om din organisation og projekt kan ansøge, så send os en besked

    Du skal oplyse det projektnummer, som dit projekt har fået tildelt. Du finder projektnummeret (PRJ-20XX-00XXX) øverst i højre hjørne i det bevillingsbrev, som vi oprindeligt sendte i forbindelse med støtten. 

    Beskriv desuden, hvordan og i hvilket omfang dit projekt er udfordret i forbindelse med COVID-19-krisen.

    Du modtager en kvitteringsmail, når du har indsendt dit spørgsmål. Vær opmærksom på, at kvitteringsmailen kan ende i din "Uønsket mail"-mappe - så tjek gerne den, hvis mailen ikke dukker op.

    Vi forsøger at svare indenfor ca. 2 arbejdsdage.