x

Byd indenfor-puljens formål var at yde støtte til kulturinstitutioner, attraktioner og besøgssteder, som vi tidligere har støttet med midler, til at byde gæster indenfor igen.

Der var afsat 10 mio. kr. i alt til tre runder af Byd indenfor-puljen.  

Hvem kunne søge?

Der var to hovedkriterier, der begge skulle opfyldes for at komme i betragtning til puljen

A. Ansøgeren skulle tidligere have modtaget støtte fra Realdania 

Hvis ansøgeren tidligere havde modtaget støtte fra Realdania til nybyggeri, ombygnings- eller restaureringsarbejde eller til en arkitektkonkurrence forud for et realiseret byggeri, kunne der søges fra Byd indenfor-puljen.

B. Institutioner eller foreninger skulle have publikumsbaseret omsætning

Alle typer kultur- eller oplevelsesvirksomheder, herunder kulturinstitutioner, formidlingscentre, attraktioner, zoologiske haver, herregårde, fyrtårne m.v. der har en publikumsbaseret indtjening, herunder entreindtægter og afledt salg, kunne søge støtte.   

Alle projekter der havde modtaget støtte siden 2000 og som opfyldte de ovennævnte kriterier, havde mulighed for at søge. 

Hvad kunne der søges støtte til?

For at komme i betragtning til støtte skal  arrangementerne kommer så mange gæster som muligt til gode samtidigt med, at det hjælper kultur-/oplevelsesvirksomheden med synlighed og indtægter. Hvor meget kunne der søges støtte til?

Via Byd indenfor-puljen kunne der søges støtte til dækning af omkostninger til udvikling og planlægning, markedsføring og gennemførelse af arrangementer.

Der kunne maksimalt søges om 250.000 kr., og samtidig ikke mere end 50% af den gennemsnitlige, månedlige publikumsrelaterede omsætning i 2019 (entre, café og butik).

Stemningsfilm: Vendsyssel Teaters Byd Indenfor-arrangement den 9. oktober 2021.