x

Lindevangsparken udgør et grønt åndehul i det tæt bebyggede Lindevangskvarter i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Parken er fredet og kendetegnet ved at være en klassisk bypark, som både rummer aktive funktioner som boldbane, legeplads og soppebassin samt et stort plæneareal, der er populært til solbadning om sommeren. Nær parken ligger Lindevangsskolen og en række karrébebyggelser med andels- og lejeboliger. Området er i dag præget af visse boligsociale udfordringer.

Lindevangsparken ligger desuden placeret mellem to lavpunkter, som baseret på skybrudsmodelleringer har vist sig meget sårbare. Ved tidligere ekstremhændelser, herunder 2. juli 2011, blev store mængder regnvand opstuvet på terrænet omkring parken, da kloakeringen ikke kunne følge med. Visionen for projektet er at sikre området mod skybrud og samtidig skabe bedre forbindelse mellem by og park ved at bruge vandets flow til at åbne parken op for skolen og de omkringliggende boliger.

Regnvandsteknisk består løsningen i at lede vandet gennem parken i forbindelse med skybrud og omdanne parkens plæneareal til en oval skål, så den i fremtiden vil kunne tilbageholde regnvand fra et stort opland. Det regnvand, som ikke kan tilbageholdes i græsovalen, vil strømme videre mod parkeringsarealet Sløjfen, som omdannes til et kombineret regnvandsbassin og aktivitetszone for børn og unge.

VANDPLUS

VANDPLUS er et partnerskab mellem os, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen. Tilsammen er der uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, der skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne.

VANDPLUS