Byens Vand, Frederiksberg

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning viser med dette VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning kan give en traditionel bypark en mere urban, åben og eksperimenterende identitet.

Lindevangsparken udgør et grønt åndehul i det tæt bebyggede Lindevangskvarter i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Parken er fredet og kendetegnet ved at være en klassisk bypark, som både rummer aktive funktioner som boldbane, legeplads og soppebassin samt et stort plæneareal, der er populært til solbadning om sommeren. Nær parken ligger Lindevangsskolen og en række karrébebyggelser med andels- og lejeboliger. Området er i dag præget af visse boligsociale udfordringer.

Lindevangsparken ligger desuden placeret mellem to lavpunkter, som baseret på skybrudsmodelleringer har vist sig meget sårbare. Ved tidligere ekstremhændelser, herunder 2. juli 2011, blev store mængder regnvand opstuvet på terrænet omkring parken, da kloakeringen ikke kunne følge med. Visionen for projektet er at sikre området mod skybrud og samtidig skabe bedre forbindelse mellem by og park ved at bruge vandets flow til at åbne parken op for skolen og de omkringliggende boliger.

Regnvandsteknisk består løsningen i at lede vandet gennem parken i forbindelse med skybrud og omdanne parkens plæneareal til en oval skål, så den i fremtiden vil kunne tilbageholde regnvand fra et stort opland. Det regnvand, som ikke kan tilbageholdes i græsovalen, vil strømme videre mod parkeringsarealet Sløjfen, som omdannes til et kombineret regnvandsbassin og aktivitetszone for børn og unge.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2013
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2015
 • Støttebeløb
 • 8.2 mio. kr. (hele VANDPLUS kampagnen)
 • Websites
 • VANDPLUS
 • Partnere
 • Frederiksberg Kommune

Kontakt

Mikkel Suell Henriques Projektchef

 • Kort

 • Relaterede projekter

Kort

Ved Lindevangen 888, 2000 Frederiksberg

Relaterede projekter Se alle projekter

Klima100

Vand på Sidelinjen, Gladsaxe

Ejbybunkeren

Naturbydelen Ringkøbing K

{{ title }}

{{ description }}