x

Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og voldsommere storme og stormfloder. Danmark ligger udsat, omgivet af vand, og for at ruste de danske byer til fremtidens udfordringer, har vi igangsat indsatsen Byerne og det stigende havvand.

En af de store udfordringer, er hvordan vi fordeler ansvaret i fremtidens kystbeskyttelse og hvordan vi arbejder bedre på tværs. Udfordringerne er så store, at vi er nødt til at tænke mange ting på helt nye måder. F.eks. har været tradition for at det har været grundejernes eget ansvar at sikre deres bolig. Hvis vi skal have nye løsninger der kan imødegå de store udfordringer i fremtiden, kræver det at man tænker større og på tværs af de nuværende rammer.

Vi skal også blive bedre til at arbejde på tværs af sektorer og nuværende faggrænser - og så skal kommunerne til at tænke helt anderledes i deres planlægning.

Debatprojekt med Teknologirådet

Derfor har vi startet det landsdækkende debatprojekt i partnerskab Fonden Teknologirådet. Det samler eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer om at udvikle og diskutere scenarier for fremtiden.

Debatprojektet består af et forløb af både workshops og større borgermøder, der samler en lang række forskellige interessenter på tværs. Til sidst samles det hele op ved en større høring i Folketinget.

Scenarier

Som et redskab for debatter og workshops, har Teknologirådet udarbejdet tre scenarier, der hver illustrerer forskellige måder at møde vandet på, og indtænke lokale forhold og lokal udvikling. De tre scenarier foregår i tre fiktive byer, men er baseret på den viden og de fremskrivninger vi i dag har til rådighed. De illustrerer samtidig de dilemmaer mange kommuner står overfor, når man skal beslutte hvordan man beskytter sig mod fremtidens stigende havvand.

Se de tre scenarier her - tre oplæg til debat

De data der ligger til grund for de tre scenarier, er samlet i et baggrundsnotat. Notatet giver også et godt samlet overblik over den viden der er tilgængelig og forskellige fremskrivninger afhængig af hvor voldsomme klimaforandringerne bliver, og hvor meget det vil lykkes at reducere CO2-udledninger.

Baggrundsoplæg