x

I takt med at klimaforandringerne tager til, stiger truslen fra havvandsstigninger og stormflod. Derfor er der behov for, at vi diskuterer byernes fremtid: Hvordan skal byerne møde vandet fremover?

Et af de store spørgsmål er for eksempel, hvordan vi fordeler ansvar og udgifter til kystbeskyttelse i vores tætte byområder, hvor både grundejere, infrastruktur, kulturarv og store samfundsværdier er truet af oversvømmelser. For de udfordringer, byerne står over for, er så omfattende, at ingen part eller interessent kan løse dem alene. 

Derfor har vi startet det landsdækkende debatprojekt i partnerskab Fonden Teknologirådet. Det samler eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer om at udvikle og diskutere scenarier for fremtiden. Debatprojektet består af et forløb af både workshops og større borgermøder, der samler en lang række forskellige interessenter på tværs. Til sidst samles det hele op ved en større høring i Folketinget.Tre udviklingsscenarier for byernes møde med vandet

Omdrejningspunktet for debatterne er tre scenarier for, hvordan byerne kan forholde sig til havvandsstigningerne. De tre scenarier foregår i tre fiktive byer, men er baseret på den viden og de fremskrivninger vi i dag har til rådighed. De illustrerer samtidig de dilemmaer mange kommuner står overfor, når man skal beslutte hvordan man beskytter sig mod fremtidens stigende havvand.

Se de tre scenarier her - tre oplæg til debat

De data der ligger til grund for de tre scenarier, er samlet i et baggrundsnotat. Notatet giver også et godt samlet overblik over den viden der er tilgængelig og forskellige fremskrivninger afhængig af hvor voldsomme klimaforandringerne bliver, og hvor meget det vil lykkes at reducere CO2-udledninger.

Baggrundsoplæg

Udviklingsscenarierne skal diskuteres og kvalificeres på borgertopmøder, af faglige eksperter og på en høring i Folketinget. Scenarierne suppleres med et sæt anbefalinger om fremtidig lovgivning, ansvarsfordeling, finansiering og organisering, som er rettet mod beslutningstagere på hhv. nationalt, regionalt og lokalt niveau. Endelig skal projektet udvikle redskaber til lokale dialogprocesser for eksempel i kommuner, der står over for en beslutning om, hvordan byen skal sikre sig mod havvandsstigninger.