x

Hvordan sikrer man mere effektiv udvælgelse i byggeriet?

Pressemeddelelse 9. januar 2012

Tung administration og store omkostninger kendetegner ofte udvælgelsesprocesser i byggesektoren. Byggeriets Evaluerings Center undersøger nu, hvordan processerne kan gøres mere ensartede og effektive til gavn for både udbyder og tilbudsgiver. Projektet gennemføres med støtte fra Realdania.

Siden 2004 har Byggeriets Evaluerings Center udarbejdet karakterbøger til byggeriets aktører. Karakterbøgerne er nu blevet en fast del af den måde, som mange bygherrer udvælger deres samarbejdspartnere på. Men deltagelse i udvælgelsesprocesser kan stadig være en administrativ byrde. Især fordi kravene til dokumentation ofte er omfattende. Samtidig er antallet af tilbudsgivere gerne højt i den hårde kamp om opgaverne. Det gør det oplagt at analysere udvælgelsesprocessen og se på, hvordan man kan skabe rammer for mere effektive udvælgelsesprocesser i byggesektoren.

Derfor kortlægger Byggeriets Evaluerings Center nu med hjælp fra Bygherreforeningen byggesektorens udvælgelsesprocesser. I løbet af det næste års tid vil man blandt andet undersøge, hvilke typer dokumentation, som en bygherre typisk forlanger, herunder for eksempel nøgletal. Desuden vil man teste, om det er rigtigt, at dokumentationskravene generelt er for omfattende, eller om der snarere mangler kommunikation om, hvordan dokumentationen anvendes.

På baggrund af analysen vurderes potentiale for effektivisering og hvorvidt det er muligt at bane vejen for, at visse standarddokumenter kan indhentes digitalt direkte fra de relevante myndigheder. Resultatet vil være et antal anvisninger for udvælgelsesprocessen, som tilgodeser forskellige bygherrers behov.

Projektet gennemføres i løbet af 2012 med titlen ”Professionel udvælgelse i byggeriet”.

”Vi er glade for at få mulighed for at gennemføre dette projekt i et samarbejde med Bygherreforeningen,” siger Peter Hesdorf fra Byggeriets Evaluerings Center. ”Vores erfaring er, at der hos både tilbudsgivere og bygherrer er et stort ønske om en mere effektiv udvælgelsesproces. Tilbudsgiverne ønsker at undgå unødvendig administration. Bygherrerne ønsker dokumentation for, at tilbudsgiverne kan levere den ønskede kvalitet og effektivitet, men også en ressourcefornuftig måde at sammenligne de ofte omfattende ansøgninger fra tilbudsgivere.” 

 ”Det er vigtigt, at processerne omkring udvælgelse i byggeriet optimeres. Byggeriets aktører bruger hvert år betydelige ressourcer på disse processer. Derfor er der et stort potentiale i at udvikle effektive paradigmer for udvælgelse til gavn for både tilbudsgivere og bygherrer,” siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania.

Direktør i Bygherreforeningen Henrik L. Bang siger: ”Udvælgelsesprocessen i byggeriet er af afgørende betydning. Først og fremmest skal den sikre konkurrencen, og at tilbudsgiverne kan levere den kvalitet og effektivitet, som bygherren har brug for. Desuden medvirker udvælgelsesprocessen samlet set til at mindske omkostningerne, idet færre virksomheder skal bruge ressourcer på at afgive et egentligt tilbud. Derfor ser vi positivt på det kommende samarbejde om at effektivisere udvælgelsesprocessen.”

Værdibyg gennemfører desuden sideløbende med projektet et workshopforløb, der har fokus på at skabe effektive prækvalifikationer.