x

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Pressemeddelelse 26. januar 2009

DTU Management og Byggeriets Evaluerings Center får støtte af Realdania til at kortlægge indikatorer, som peger i retning af det fejlfrie byggeri.

Siden 2004 har Byggeriets Evaluerings Center indsamlet en række oplysninger fra over 1.300 byggeentrepriser. Disse unikke oplysninger indsamles primært med henblik på udarbejdelse af karakterbøger for entreprenører og rådgivere, men de er også et oplagt emne for forskningsbaseret udnyttelse. Det er netop på denne baggrund, at DTU Management og Byggeriets Evaluerings Center har indgået et samarbejde, som specifikt sigter på at udnytte det potentiale, der rummes i databasens registreringer af mangler.
 
Projektets formål er at få kortlagt betydningen af de indikatorer, som på forskellig vis har indflydelse på, om et byggeri bliver afleveret med få eller ingen mangler. Med indikatorer menes særlige karaktertræk og særlige egenskaber, som kan identificere og kendetegne et byggeri, som f.eks. udbudsform, organisering, erfaring, koordinering, samarbejdsform mv. og som kan sættes i relation til forekomst af mangler uden dog at være umiddelbart årsagsforklarende.
 
Nu giver Realdania 3,11 mio. kr. til at kortlægge disse indikatorer og udbrede denne viden i form af anvisninger i bedste praksis for byggeriet. Pengene skal blandt andet finansiere en seniorforsker samt en erhvervs-PhD til projektet, der afsluttes i 2012.
 
"Vi er glade for at få mulighed for at gennemføre dette projekt i et samarbejde med Byggeriets Evaluerings Center", siger Kirsten Jørgensen fra DTU Management. "Det vil være med til at udvikle vores viden om byggeprocessen og de forhold, der har betydning for, hvordan man kan minimere omfanget af mangler og fejl ved det færdige byggeri. Det er et område, vi har dyrket igennem de senere år, og vi får nu mulighed for at skabe yderligere viden på området - forhåbentlig til stor nytte for byggeerhvervet".
 
"Det er vigtigt, at der fortsat forskes i, hvordan omfanget af svigt, fejl og mangler nedbringes i byggeriet, for det er et problem, der koster branchen og samfundet milliarder hvert år. Og det er indlysende at tage udgangspunkt i det store videnspotentiale, der ligger i Byggeriets Evaluerings Centers database," siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania. 
 
Udover de 3,11 mio. kr. fra Realdania vil der blive ansøgt om støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 

Yderligere information
Lektor Kirsten Jørgensen, DTU Management, tlf. 4525 5149
Sektionsleder, lektor Sten Bonke, DTU Management, tlf. 4525 1648
Direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center, tlf. 3264 1440
Projektleder Lennie Clausen, Realdania, tlf. 7011 6666