x

En håndsrækning til at slå igennem

Pressemeddelelse 11. februar 2015

Med projektet TEST hjælper Realdania producenter af nye bæredygtige løsninger til byggesektoren med at tage det ofte meget svære skridt fra teknisk løsning til markedsløsning.

Det skorter ikke på innovation, nye produkter og opstart af virksomheder med fokus på bæredygtighed i den danske byggesektor.

Fra Abeos lette og CO2-venlige betondæk og Gaia Solars transparente solpaneler til Growteks støjskærme med grønne planter og de grønne tage der holder ekstra på regnvandet fra Larsen A/S.

Den største udfordring for de nye produkter og virksomheder er det sidste skridt ind på markedet med det færdige produkt. Derfor tog Realdania i 2011 initiativ til støtteprogrammet TEST, som hjælper virksomheder med at slå igennem på markedet med deres nye bæredygtige løsninger.

"På den ene side er der i disse år ekstremt meget fokus på bæredygtighed, men det er ikke nødvendigvis blevet nemmere for producenterne af fremtidens grønne løsninger at komme i betragtning hos bygherrerne. Der kan være pokkers langt, fra man er teknisk færdig med sit produkt, til det første salg" siger Mikkel A. Thomassen, partner i rådgivningsbureauet Smith Innovation, der fungerer som TESTs daglige sekretariat.

”Hvis ikke der står 'byggeri' som overskrift på den offentlige støtteordning, har mange virksomheder svært ved at oversætte deres eget byggenære problem til en generel udviklingsdagsorden i et eller andet offentligt program, ” siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.

I TEST skal ansøgerne derfor ikke udfylde komplicerede formularer, men blot indsende en kort beskrivelse af deres produkt og den udfordring, de står med. Dernæst får ansøgeren lejlighed til at møde TESTs advisory board, et panel af eksperter inden for områder som byggeteknik, energi, miljø, bygherreønsker, produktudvikling, tests og godkendelser. På baggrund af advisory boardets indstilling beslutter Realdania så, om det pågældende projekt skal støttes. Der er ansøgningsfrist fire gange om året.

Omkring 100 virksomheder har siden projektets start henvendt sig til TEST. Ifølge Lennie Clausen vil projektet køre minimum til udgangen af 2015, og til den tid vil TEST have støttet nye bæredygtige løsninger med cirka 20-25 millioner kroner. Ikke store summer i forhold til, hvad Realdania er kendt for at donere, men det er heller ikke pengestørrelser, der er afgørende i TEST.

"Det kan lige så vel være det gode råd om, hvordan det vil være bedst at strukturere sin proces på. Kan vi være med til at løfte nogle virksomheder og hjælpe dem til eventuelt at få penge andre steder fra så er det den rigtige måde at gøre det på, ” siger Lennie Clausen.

Virksomhederne står med meget forskellige udfordringer, når de henvender sit til TEST. Nogle har behov for at teste helt nye materialer, som myndighederne endnu ikke har defineret nye standarder for. Andre ønsker hjælp til at gennemføre en brandtest, der er nødvendig for at komme i betragtning hos entreprenørerne. Et tredje firma ønsker hjælp til afprøvning af sit produktionsapparat, og et fjerde ønsker 1:1 afprøvning i en konkret byggesag.

”Det behøver ikke at være de store beløb, der skal til. Det er mere vigtigt, at de kommer hurtigt og til et afgrænset formål. De små virksomheder vil have en hurtig reaktion på, at de har et konkret problem lige nu og her og ønsker ikke nødvendigvis at være del af et større forskningsdrevet projekt, ” siger Mikkel A. Thomassen.

På sigt vil TEST have ekstra fokus på private og offentlige bygherrer, der er nøgle-aktører i forhold til at udbrede nye bæredygtige løsninger i byggeriet. Hvis de grønne løsninger skal vinde indpas, skal bygherrerne interessere sig for bæredygtighed tidligere i processen og mere detaljeret, end det sker i dag.

"Mange bygherrer går op i bæredygtigt byggeri, men de er måske ikke så interesserede i selve de bæredygtige komponenter. Det må rådgiverne og ingeniørerne længere nede i kæden tage sig af, og de er under tidspres, når først projektet kører. Hvis man skal have mange af disse nye løsninger i spil, skal indsatsen begynde, før man går i gang med det egentlige byggeprojekt, for der er ikke meget plads til at tænke nyt, når byggesagen er i gang” siger Mikkel A. Thomassen.

”TEST har både handlet om at støtte en række konkrete grønne løsninger til byggeriet og om at blive klogere på hvordan vi kan accelerere grøn vækst og omstilling. I 2015 vil vi øge indsatsen med at formidle erfaringerne fra TEST til branchen og andre iværksættere inden for byggeriet. Det gør vi blandt andet gennem en række faglige seminarer i foråret 2015 målrettet små- og mellemstore producenter af grønne løsninger til byggeriet” siger Lennie Clausen.

Forneden vises billeder af udvalgte projekter, der har fået støtte af TEST. Få hele historien på www.test-din-baeredygtige-loesning.dk.