x

Bygningsarvsfonden skal styrke by- og bygningsarven i Danmark

Pressemeddelelse 19. december 2008

Den 1. januar 2009 stifter Realdania en uafhængig erhvervsdrivende fond, som skal konsolidere og videreudvikle den store indsats for by- og bygningsarven, der i de senere år er initieret og udviklet af Bygningskultur Danmark. Bygningsarvsfonden overtager Bygningskultur Danmark Erhverv A/S, som er et datterselskab under Bygningskultur Danmark, og det er hensigten at udbygge og styrke selskabets rådgivnings- og formidlingsindsats.

Foreningen Bygningskultur Danmark blev etableret i 2002 og fungerer som paraplyorganisation for foreninger, institutioner og organisationer inden for bygningskultur og bygningsbevaring.

Bygningskultur Danmark har i de seneste 6 år opbygget et stærkt netværk, blandt andet gennem sine ca. 30 medlemsorganisationer, og har sideløbende udviklet erhvervsdelen, som leverer rådgivnings- og formidlingsydelser inden for by- og bygningsbevaring. Gennem hele perioden har Realdania støttet opbygningen af foreningsarbejdet og haft et tæt samarbejde med erhvervsdelen om mange projekter.

Bygningskultur Danmark og Realdania har i enighed nu besluttet at overføre erhvervsdelen til Bygningsarvsfonden, mens Bygningskultur Danmark fortsætter som en samlet bygningskulturens paraplyorganisation i Danmark. Bygningsarvsfonden og Bygningskultur Danmark vil kunne arbejde mere fokuseret på hver sit felt.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler, siger: "Med etableringen af Bygningsarvsfonden er jeg sikker på, at vi har skabt et godt grundlag for at videreføre rådgivnings- og formidlingsarbejdet i Bygningskultur Danmark Erhverv A/S på et bæredygtigt grundlag. Og det er min klare forventning, at vi kan styrke og udvikle dette kompetente rådgivnings- og projektmiljø med erfaring inden for by- og bygningsarv til gavn for både myndigheder, organisationer og husejere. For Realdania er det af stor betydning, at vi med den nye organisation skaber endnu større kendskab blandt befolkningen til vores fælles bygningsarv".

Direktør i Grundejernes Investeringsfond og bestyrelsesmedlem i Bygningsarvsfonden, Lars Axelsen, siger: "Jeg er glad for, at rådgivnings- og formidlingsarbejdet i Bygningskultur Danmark kan videreføres og styrkes i denne nye organisation. Jeg lægger særligt vægt på, at vi nu kan fortsætte den vigtige indsats til gavn for bevaring af vores ældre bygninger, og at vi kan hjælpe danske husejere med viden om, hvilke teknikker og materialer, der egner sig bedst, når deres huse skal restaureres, ombygges eller vedligeholdes."

Bygningsarvsfonden og selskabet har fremover til huse i Borgergade 111 i København og deler således lokaler og fagligt fællesskab med bl.a. Bygningskultur Danmark, BYFO og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Yderligere oplysninger

Direktør, Hans Peter Svendler, Realdania, tlf.: 70 11 66 66 
Direktør, Thomas Martinsen, Bygningskultur Danmark Erhverv A/S, tlf.: 22 46 71 70

Fakta  

Ledelse
Bestyrelsen i Bygningsarvsfonden består af:
• Lars Axelsen, Grundejernes Investeringsfond
• Sven Felding, Kunstakademiets Arkitektskole
• Birthe Iuel, Bygningskultur Danmark
• Peter Cederfeld, Realea
• Hans Peter Svendler, Realdania

Fondens og selskabets direktør er Thomas Martinsen

Navn
Bygningsarvsfonden overtager virksomheden Bygningskultur Danmark Erhverv A/S og kan bruge dette navn frem til 30/6-2009. Senest på dette tidspunkt offentliggøres et nyt navn, der vil kendetegne selskabet og dets aktiviteter.

Medarbejdere
Alle medarbejdere i Bygningskultur Danmark overgår til Bygningskultur Danmark Erhverv A/S.

Arbejdsområde
Fonden og selskabet sætter fokus på by- og bygningsarven som rammen om det gode liv. De primære arbejdsopgaver er rådgivning, projektudvikling og formidling. Virksomheden analyserer, udvikler, rådgiver og kommunikerer feltet 'by- og bygningsarv'. Virksomhedens opgave er at gøre viden om by- og bygningsarv aktiv, interessant og brugbar for eksperter, kommuner, organisationer, virksomheder, myndigheder, husejere og borgere generelt.