x

Bygningskultur 2015 var et målrettet initiativ, der handlede om at forbedre håndteringen af Danmarks bygningskulturelle arv med særlig fokus på de fredede og bevaringsværdige bygninger samt bymæssige helheder.

Initiativet blev gennemført i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen og Realdania og har siden igangsættelsen i 2010 skabt ny viden, nye netværk, brugbare værktøjer og helt ny formidling til ejere og kommuner i forhold til den danske bygningskulturelle arv. Initiativet har desuden formået at samle interessenterne på området i en fælles indsats. det gælder eksempelvis organisationer som Kommunernes Landsforening, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur og Bygningsfredningsforeningen, der har været en del af initiativets styregrupper.

Med initiativet har ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger fået hjælp til at bevare, anvende og udvikle deres bygninger. Myndighederne er blevet udstyret med effektive værktøjer til at sikre såvel den nationale som den lokale bygningskulturelle arv.

Omdrejningspunktet for det samlede initiativ har været Kulturstyrelsens systematiske gennemgang af landets fredede bygninger, som er blevet udstyret med fremadrettede handlingsplaner.

Kulturstyrelsen har fra 2010 til 2015 gennemgået Danmarks fredede bygninger og tilbudt ejerne frivillige handlingsplaner, så bygningerne kan udvikle sig, og værdierne sikres. Bygningskultur 2015 har samtidig bidraget positivt til kommuner og ejeres arbejde med de bevaringsværdige bygninger. 245 planlæggere, sagsbehandlere og politikere fra 88 kommuner har deltaget i Bygningskultur 2015’s kommunenetværk. Her er de blevet tilbudt målrettede læringsforløb med kurser og efteruddannelse, studierejser i ind- og udland, seminarer, konferencer og netværksmøder samt gratis ekspertrådgivning. 

Bygningskultur 2015 udsprang af finansloven for 2010, hvor Folketinget afsatte penge til en historisk styrkelse af håndteringen af Danmarks cirka 9.000 fredede bygninger. Realdanias bidrag på 27 mio. kr. betød, at initiativet kunne udbygges til også at omfatte en indsats over for landets bevaringsværdige bygninger.

Vidste du, at ...

Bygningskultur 2015 er det største og mest omfattende løft af den bygningskulturelle arv i Danmark siden vedtagelsen af Bygningsfredningsloven i 1918.


Industriens bygningsarv

Industriens bygningsarv

Dansk Bygningsarv har for Realdania kortlagt Danmarks indudstriarv. 

Målet er at give kommuner og andre bygningsejere inspiration til, hvordan fabrikker og produktionsanlæg, der ikke længere bliver brugt til deres oprindelige formål, kan bruges på nye måder og få nyt liv.

Bygningskultur 2015 har et samlet budget på godt 71 mio. kr. På Finansloven for 2010 er afsat godt 16 mio. kr. Kulturarvsstyrelsen bidrager med 25 mio. kr. og Realdania med 27 mio. kr.

Initiativet afsluttes med en konference i 4. og 5. marts 2015. På konferencen præsenteres en ny analyse fra Realdania, som dokumenterer, at bygningsarven skaber økonomisk værdi.

Mere om analysen

Analyse
Værdi af bygningsarven

Publikation
Vores fælles skatkammer - bygningsarven er penge værd