x

Bygningskultur 2015 sikrer den byggede kulturarv

Pressemeddelelse 23. november 2010

I dag præsenteres kommunerne for initiativet Bygningskultur 2015, som Kulturarvsstyrelsen og Realdania står bag. Det sker på en konference i København. Kulturminister Per Stig Møller er vært for konferencen, der primært har fokus på de bevaringsværdige bygninger, som kommunerne har ansvaret for.

Ny hjemmeside
På konferencen vil bl.a. Kulturarvsstyrelsens landsdækkende gennemgang af de fredede huse, publikationen ”6 gode grunde til at bruge bygningskulturarven i kommunen” og hjemmesiden Bygningskultur2015.dk blive lagt frem for kommunerne.

Hjemmesiden er et nyt mødested, videncenter, med gode eksempler, forskning, vejledninger, information og netværk om den byggede kulturarv og med eksempler fra den kommunale verden, der viser, at det har været en god investering at indarbejde bygningsarven og dens kulturmiljøer i planlægningen.

Lovændring
Bygningskultur 2015 er sat i verden som en udløber af, at et bredt flertal i Folketinget i år ændrede Bygningsfredningsloven for at fremtidssikre Danmarks ca. 9.000 fredede bygninger. Lovændringen betyder, at Kulturarvsstyrelsen er i gang med at gennemgå Danmarks fredede huse et efter et.

Foreløbig har tre kommuner, Halsnæs, Kalundborg og Guldborgssund haft besøg. Frem til 2015 vil alle kommuner få gennemgået de fredede bygninger, så de kan sikres for fremtiden.

Kommunalt ansvar
Kort efter lovændringen fulgte Realdania op på initiativet med en bevilling på 27 mio. kr., så sikringen af bygningsarven også tæller bevaringsværdige huse med. Disse hører under det kommunale ansvarsområde.

Kulturminister Per Stig Møller, der åbner konferencen i dag, udtaler: ”Indsatsen for at bevare og udvikle vores historiske bygninger og bymiljøer involverer mange parter. Jeg vil gerne opfordre kommunerne til at gribe den bold, som Kulturarvsstyrelsen og Realdania har kastet med projektet "Bygningskultur 2015", som er en historisk stor satsning på arbejdet med vores fælles bygningskulturarv."

Kommunalt netværk
Allerede nu har 150 planlæggere, sagsbehandlere og politikere fra 70 kommuner meldt sig ind i Bygningskultur 2015’s kommunenetværk. Her får de frem til 2015 tilbud om målrettede læringsforløb med kurser og efteruddannelse, studierejser i ind- og udland, seminarer, konferencer og netværksmøder og gratis ekspertrådgivning.

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, siger: "For Realdania er det vigtigt at bakke op om arbejdet med de bevaringsværdige bygninger - først og fremmest i forhold til ejerne, men i høj grad også i forhold til kommunerne. I mange kommuner mangler man viden for at håndtere de bevaringsværdige bygninger og helheder, så de sikres i fremtiden. Derfor vil et stærkt netværk af planlæggere, sagsbehandlere og politikere være en enestående mulighed for at styrke de nødvendige kompetencer i forvaltningen af den del af bygningskulturarven, der handler om de bevaringsværdige bygninger og helheder."

Kontakt til husejere
Steen Hvass, direktør i Kulturarvsstyrelsen, uddyber:
"Kommunerne har en helt central rolle for bygningskulturarven. Det er herfra, der udvikles stærke politiske visioner og strategier for planlægningen, og det er kommunerne, der har den daglige forbindelse til de mange ejere af bevaringsværdige bygninger. Sikrer vi viden hos kommunerne, vil det betyde bedre rådgivning til de ejere, der søger hjælp i spørgsmål om både omdannelse, vedligeholdelse og energirenovering af deres ejendomme.

Vores håb er, at de kommunale politikere ser de samme muligheder og at de også vil spille aktivt med."