x

BIG - Bjarke Ingels Group og UiWE valgt som rådgiver for arbejdet med den ny Visionsplan for Billund By

Pressemeddelelse

30. marts 2015

I december måned offentliggjorde Billund Kommune, Realdania og KIRKBI A/S, at de går sammen om at skabe en ny visionsplan for Billund By. En plan, der skal synliggøre byens særlige karakter som en by, hvor leg, læring og kreativitet er omdrejningspunktet.

Siden har parterne arbejdet intenst med at formulere, hvad der skal indgå i visionen, og nu er de rådgiverfirmaer valgt, der skal arbejde videre med visionsplanen.

Hovedrådgiver bliver BIG - Bjarke Ingels Group, mens UiWE bliver underrådgiver.

 • Med BIG og UiWE får vi rådgivere med international ekspertise, og valget understreger at vi har høje ambitioner på Billunds vegne, siger Borgmester Ib Kristensen fra Billund Kommune.    

BIG, der også står bag LEGO House opererer i krydsfeltet mellem arkitektur, design, byudvikling og research. BIG beskæftiger i dag mere end 240 medarbejdere i København og New York med igangværende byggerier i Skandinavien, Europa, USA, Mellemøsten og Asien. BIGs arkitektur udspringer af ideen om pragmatisk utopia - innovative bygninger, som både er pragmatiske og bæredygtige.

Arkitektfirmaets seneste bygninger tæller West 57th, en boligejendom med 750 lejligheder på Manhattan, Uddannelsescenteret ved Marknagil på Færøerne, Vancouver House i Canada, masterplan for USA’s vigtigste kulturinstitution the Smithsonian i Washington D.C., Shenzhen Energy Mansion i Kina samt Amager Ressourcecenter med en skibakke på taget i København.

UiWE er et kulturdesignbureau, der forbinder design- og kulturekspertise for at skabe rodfæstede løsninger for byer, organisationer og virksomheder. Deres speciale er at udvikle rum og steder, der skaber værdi for mennesker.

Blandt UiWEs produkter er kultur- og udviklingsstrategier, by- og rumdesign, identitet og kommunikationsløsninger – ofte kombineret. UiWE kalder tilgangen kulturdesign, fordi deres løsninger skabes ud fra en helhedsforståelse af, hvordan mennesker handler, kommunikerer og interagerer. Senest har UiWe udviklet en ny belysningsplan for København, lavet midlertidig byudvikling for Carlsberg og brugerdreven byudvikling i Kaliningrad for Nordisk Ministerråd, samt kortlagt deleøkonomiske interesser for Volkswagens Visitor Center Autostadt.

Aktuelt arbejder UiWE ,ed en kulturudviklingsstrategi og identitet for en ny bydel omkring Bella Center for det internationale Solstra Capital Partners.

Bureauet blev grundlagt af kulturplanlægger og cand.mag. Christian Pagh i 2008.

UiWE bliver synlig i Billund i nærmeste fremtid, når bureauet går i gang med forskellige undersøgelser i byen. Undersøgelserne vil munde ud i en række analyser som BIG vil bruge i deres udvikling af visionen.

 

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Billund Kommune.

 • Den nye visionsplan skal tage udgangspunkt i visionen for Billund som Børnenes Hovedstad og derudover forholde sig til tre store, aktuelle udviklingsprojekter: LEGO House, som er under opførelse i Billund midtby. Idefasen til to nye jernbanestationer ved Billund Lufthavn og tæt på de store turistattraktioner, som er i gang. Desuden er plangrundlaget for Nordeuropas største Quality Outlet ved Lalandia også på plads.

  Det er tre meget store og konkrete projekter blandt mange andre, som vil øge tilstrømningen til Billund by, hvor der i forvejen kommer over tre millioner gæster hvert eneste år for at besøge turistattraktionerne LEGOLAND, Lalandia eller for at rejse til og fra lufthavnen.

 • Billund Kommune er en erhvervs- og turistkommune central placeret på grænsen mellem Øst-, Syd-, Vest- og Midtjylland. Kommunen er hjemsted for LEGO Koncernen, Billund Airport, LEGOLAND, Lalandia og Dupont (Grindsted). Der er 26.400 indbyggere, heraf 6.200 i Børnenes Hovedstad Billund. Over 2,5 millioner turister gæster Billund Kommune hvert år, foruden passagerer til og fra Billund Airport. Der er over 17.000 arbejdspladser i kommunen og over 8.000 pendler ind i kommunen på arbejde hver dag. 

 • KIRKBI A/S er et holding- og investeringsselskab ejet af familien Kirk Kristiansen. Aktiviteterne i KIRKBI er fordelt på strategiske aktiviteter og investeringsaktiviteter.

  De strategiske aktiviteter er ejerskabet af LEGO varemærket, ejerskabet af 75% af LEGO Koncernen, delejerskabet af Merlin Entertainments Group og investeringer i vedvarende energi med henblik på at understøtte LEGO Koncernens mål om at have tilstrækkelig kapacitet af vedvarende energi til at dække koncernens samlede energibehov i 2020.

  Investeringsaktiviteterne er investeringer i obligationer, noterede og unoterede aktier samt fast ejendom. Heriblandt ejer KIRKBI væsentlige andele i selskaber som Falck Holding A/S, Minimax Viking GmbH, ISS A/S og Matas A/S.

 • Realdania har siden år 2000 støttet over 2.600 initiativer rundt om i hele Danmark. Et af Realdanias filantropiske programmer er ”Byer for mennesker”, hvorunder der støttes aktiviteter, der styrker og udvikler de danske byer i bæredygtig retning med fokus på byen som en fælles, levende og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel.

 • Meget af udviklingen i Billund er sket med LEGO Koncernen som drivkraft, og det er altid sket i et godt samarbejde med byens borgere og med kommunen. Samarbejdet blev med udviklingsplanen om Børnenes Hovedstad til et partnerskab mellem LEGO Fonden og Billund Kommune, der har dannet et fælles selskab. KIRKBI A/S, der er Kirk Kristiansen familiens holding- og investeringsselskab, er derfor også en naturlig partner i det kommende visionsarbejde sammen med Realdania og Billund Kommune.

 • Udviklingen af visionsplanen gennemføres i perioden fra december 2014 til ultimo 2015
  Billund Byråd godkendte projektsamarbejdet den 21. oktober 2014.
  Budgettet for visionsplanen er på 5 millioner kroner.