x

Nu nedbrydes betonmurene for at give plads til Campus Struer

Pressemeddelelse 3. august 2009

Efter grundige forarbejder med mange involverede er visioner og drømme klar til at blive til virkelighed i Struer. Det lokale museum og gymnasium har udsigt til en omfattende forbedring af deres friarealer, som ikke bliver udnyttet i dag. Første spadestik på området sker mandag 3. august, hvor eksisterende betonmure bliver brudt ned. Arbejdet begynder umiddelbart efter, så det tæt bebyggede areal kan omdannes til et vitalt område for Struer.

Struer Statsgymnasium og Struer Museums seneste udvidelser for B&O-samlingen har været springbræt for at omlægge de arealer omkring det tæt bebyggede område, som huser flere af Struers centrale institutioner og uddannelsessteder. Området gives nu med projektet ”Campus Struer” et kvalitativt løft, hvor der skabes sammenhæng, som giver plads til et kreativt, fælles kulturmiljø og udveksling. Realdania støtter projektet med 2,3 mio. kr.
 
Rådgiver på opgaven er landskabsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue, som er udpeget på baggrund af en arkitektkonkurrence. Med udgangspunkt i programmets ord ”at omdanne de funktionsfattige og karakterløse restarealer ved de tre vidensinstitutioner i hjertet af Struer til et inspirerende centrum, der skaber stolthed, identitet og selvbevidsthed”, har arkitekter og områdets brugere i tæt dialog vendt vrangen ud på områdets indesluttethed. Projektet vil skabe tilgængelighed og tilføje stedet identitet og karakter. Terræn og belægninger bliver fornyet, skråninger beplantet og nye materialer og installationer vil berige området og indbyde til ophold og brug.
 
”Vi vil gerne se Buchholtz Hus ”lyse på toppen af bakken” omgivet af uddannelsesstedernes sprudlende unge mennesker”, siger museumsleder Torben Holm, Struer Museum, og fortsætter: ”Vi skal lade os inspirere af dem – og vi har måske også noget at byde ind med, når de unge skal videreføre den lokale identitet.”

Projektets gennemføres i løbet af efteråret og forventes afsluttet februar 2010.