x

Indvielse af Campus Struer - et nyt udendørs kulturmiljø

Pressemeddelelse 16. august 2010

Betonmurene er faldet, baggårdene forvandlet og terrænet har fået nyt liv. Fredag den 20. august 2010, kl. 17.00 - 18.30 indvier Struer Kommune, Struer Museum og Struer Statsgymnasium et nyt byrum under navnet ”Campus Struer”.

Campus Struer er et nyt centralt bymiljø i Struer, der forbinder to centrale videns- og kulturinstitutioner i bymidten omkring Struer Statsgymnasium og Struer Museum. De før så funktionsfattige og karakterløse restarealer mellem institutionerne er nu omdannet til et inspirerende frirum mellem fortid og nutid, kulturhistorie og læringsmiljø.

Stemmer fra fortid, nutid og fremtid
Indvielsen byder på forskellige indslag - taler og tanker - musik, takt og unge toner - og så genopstår forfatteren Johannes Buchholtz for en stund med hjælp fra Odin Teatret.

Slut med at vende ryggen til hinanden
Områdets bygninger, der i mange år ’vendte ryggen til hinanden’, er nu forbundet i et fælles udendørs anlæg, der skaber sammenhæng mellem den eksisterende kulturarv og nutidig arkitektur.

Halvdelen af bygningerne der omkranser Campus Struer er Struer Museums - hvor af de mest karakteristiske er Johannes Buchholtz’ Hus fra 1911 og Glaspyramiden med B&O-udstillingen fra 2008. Den anden halvdel hører til Struer Statsgymnasium, der blandt andet omfatter den tidligere erhvervsskole.

Campus Struer bliver et naturligt samlingssted for byens studerende og for museets gæster, men er også til glæde for byens øvrige borgere. Terræn og belægninger er fornyet, skråninger beplantet og nye materialer og installationer vil i fremtiden berige området og indbyde til ophold og brug.

Styrker identitet og bevidsthed
I 20’erne og 30’erne var området omkring Johannes Buchholtz’ Hus centrum for kultur og viden. Her samledes moderne forfattere i Buchholtz’ hjem og satte den kulturpolitiske dagsorden. Den intellektuelle elite fik huset til at ”lyse på toppen af bakken”, som en af datidens journalister beskrev det.

Rådgiver på opgaven, landskabsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue, har lagt vægt på at samle områdets forskellige funktioner og tidsepoker til et inspirerende centrum, der skaber stolthed, identitet og selvbevidsthed:

”Vi vil igen se Buchholtz’ Hus ’lyse på toppen af bakken’ omgivet af uddannelsesstedernes sprudlende unge mennesker. Vi skal lade os inspirere af dem – og vi har måske også noget at byde ind med, når de unge skal videreføre den lokale identitet”.

Støtte fra Realdania
Etableringen af det nye kulturmiljø løber op i 5,5 mio. kr.

Realdania har støttet projektet med kr. 2.345.000. Derudover har Struer Kommune finansieret projektet med 2,5 mio. kr., museet har bidraget med kr. 90.000, og Struer Statsgymnasium har ydet tilskud på i alt kr. 560.000.

”Campus Struer står som et stærkt eksempel på et demonstrationsprojekt for, hvordan man kan udnytte et ubenyttet restareal til at skabe sammenhæng mellem institutioner og den øvrige by. Med Campus Struer er der skabt et aktivt byrum og opholdsmuligheder til fælles glæde for både institutioner og byens øvrige borgere,” siger Astrid Bruus-Thomsen, projektleder i Realdania.

Projektet har været undervejs siden 2006 og er med tiden kun blevet mere og mere nødvendigt - i takt med at både gymnasiet og museet i perioden har bygget nyt i området.