x

Mere koncentreret og bæredygtig byudvikling

Pressemeddelelse 17. januar 2007

- nyt analyse- og udviklingsprojekt under Center for Strategisk Byforskning

Byerne bliver større, og det samme gør de miljøbelastninger, der følger med. Risikoen for øget miljøbelastning har fået Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber til at efterlyse modeller for en mere koncentreret og bæredygtig byudvikling - og på den baggrund igangsætter Center for Strategisk Byforskning nu et nyt analyse- og udviklingsprojekt om bæredygtige kompakte bebyggelser i Danmark.

80 pct. af den europæiske befolkning bor i byområderne. Byerne vokser, men ofte sker byplanlægningen uden tilstrækkelig hensyn til miljøforhold og ressourceforbrug. Center for Strategisk Byforskning ønsker at sætte fokus på den danske byplanlægning for at belyse alternativerne til den nuværende åbne og relativt diffuse byudvikling.

 

Målet med projektet er at belyse, hvordan man på den ene side kan få de miljømæssige fordele ved en kompakt, tæt og blandet bebyggelse med lavt ressourceforbrug og høj udnyttelsesgrad - og på den anden side kan honorere kravene til, at moderne boliger skal have et godt dagslysindtag, attraktiv placering samt adgang til gode friarealer.

 

Center for Strategisk Byforskning er igangsat for en femårig periode af Realdania. Projektleder Karen Skou, Realdania, siger om det igangsatte analyse- og udviklingsprojekt: 
- "Projektet sætter fokus på, at ressourceforbruget i høj grad afhænger af bebyggelsestypen. Og Realdania forventer, at undersøgelsen med dette perspektiv kan understøtte kommunernes planlægning mod at begrænse byernes ressourceforbrug, samtidig med at der sikres boligmiljøer af høj kvalitet."

 

Formidling af analyseresultater 
Projektet vil bl.a. resultere i et opslagsværk, der gør det muligt at sammenligne bebyggelsestyper af forskellige tæthed samt aflæse hvilke konsekvenser de hver især har for ressourceforbrug, boligkvalitet og friarealer. Opslagsværket vil kunne anvendes ved udarbejdelse af f.eks. kommuneplaner, kommuneplanstrategier eller områdeplaner, ved lokalplanlægning og ved arkitekt- og byplanlægningskonkurrencer.

 

Analyseresultaterne bliver også formidlet i en vandreudstilling, og projektet afsluttes med en konference om bæredygtige kompakte bebyggelsestyper, der retter sig mod politikere samt private og offentlige bygherrer og investorer.

 

Fakta

Om analyse- og udviklingsprojektet 
I projektet analyseres 8-10 forskellige traditionelle og nye bebyggelsestyper med hensyn til deres areal- og ressourceforbrug, deres omkostninger til infrastruktur, deres boligkvalitet og muligheden for at opnå gode friareal-kvaliteter ved forskellige bebyggelsesprocenter. 
Analysen vil også klargøre, om de forskellige bebyggelsestyper er i overensstemmelse med kravene i planloven, bygningsreglementet og andre relevante regelsæt.

Projektet gennemføres under Center for Strategisk Byforskning (www.byforskning.dk) i samarbejde med Københavns Kommune, Plan & Arkitektur ved stadsarkitekt Jan Christiansen.

Desuden er der til opgaven knyttet følgende: BSAA arkitekter (Bæk, Simonsen & Aaris), Transform arkitekter, rådgivende ingeniører Birch & Krogboe og Teknologisk Institut.

Center for Strategisk Byforskning er etableret for en periode på fem år, 2004-2009. Centret er et samarbejde mellem Arkitektskolen i Århus, Landbohøjskolen (KVL) og Geografisk Institut ved Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger 
Projektleder Poul Bæk Pedersen, Arkitektskolen Aarhus, tlf. 8936 0000, 2239 3442 
Center for Strategisk Byforskning, Centerleder Gertrud Jørgensen, Center for Skov, Landskab og planlægning, tlf.: 3528 1828 
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf.: 7011 6666