Christiansfeld - bybevaring

En revitalisering og restaurering skal sammen med en helhedsplan sikre, at den historiske bykerne bliver bevaret som et levende sted med respekt for kulturarven. Projektet er Danmarks største privatfinansierede bybevaringsprojekt.

Christiansfelds bygningsarv skal via en helhedsplan sikres på lang sigt, så nye tiltag harmonerer med de langsigtede ønsker for byens udvikling og de historiske rammer. Undervejs vil den opnåede viden om byens historie og de mange håndværksmæssige traditioner blive opsamlet og videreformidlet.

Bykernen i Christiansfeld er et kulturmiljø af international historisk betydning. Samtidig er Christiansfeld et af landets tidligste eksempler på en egentlig byplanmæssig helhedstænkning, og betragtes som unik i kraft af sin historie og uspolerede homogenitet. Christiansfeld fremstår i dag næsten som da bygningerne blev opført for mere end 200 år siden.

En helhedsplan sikrer Christiansfelds bygningsarv på lang sigt på en måde, så nye tiltag harmonerer med de langsigtede ønsker for byens udvikling og de historiske rammer. Undervejs vil den opnåede viden om byens historie og de mange håndværksmæssige traditioner blive opsamlet og videreformidlet. Revitaliseringen og restaureringen skal sammen med helhedsplanen sikre, at den historiske bykerne bliver bevaret som et levende sted med respekt for kulturarven. Udover konkrete restaureringsarbejder lægger projektet et overordnet strategisk perspektiv på byens udvikling.

Det samlede bybevaringsprojekt har et budget på 225 mio. kr. og gennemføres i et partnerskab bestående af Brødremenigheden, Kolding Kommune og Realdania. 

Projektfakta

 • Christiansfeld blev grundlagt i 1773 af den reformatoriske kirkeretning, Brødremenigheden – også kaldet De Moraviske Brødre eller herrnhutterne. Det sidste navn skyldes, at kirken stammede fra Herrnhut i Tyskland, som en sidegren af den tyske reformerte kirke.

  Lederen af Brødremenigheden hed rigsgreve Zinzendorf, og han deltog ved Chr. 6s kroning i 1731. I den forbindelse fik han den pietetiske danske konges tilladelse til at sende missionærer til blandt andet Dansk Vestindien for at omvende slaver. Missionen i kolonierne var en stor succes, og i 1773 fik brødrene lov at anlægge en menighedsby i Danmark. Den blev anlagt som andre menighedsbyer – opdelt i moduler over to parallelle gader med alt centreret omkring kirkehuset og den centrale plads.

  Da byen blev etableret på forholdsvis få år, blev Christiansfeld et enestående eksempel på, hvordan en hel by skulle se ud efter datidens byplanmæssige ideal. Desuden er det et af de tidligste eksempler på byplanlægning i Danmark, hvor byerne indtil da havde udviklet sig efter tilfældigheder og knopskydning.

  I dag fremstår byen næsten, som da bygningerne blev opført i årene omkring 1775 – og man ser stadig den fine sammenhæng mellem de gamle bygninger og grønne områder.

  Nogle har kaldt Christiansfeld for Danmarks første grønne by. Dels på grund af de mange haver, men også den centrale kirkeplads er iøjnefaldende med lindetræerne, som omkranser pladsen, der er dækket af græs over det meste af arealet.

 • Projektet begyndte i 2002, og første fase tog ca. tre år. Anden fase var færdig i 2007, og tredje fase blev færdig i 2015.

 • Partnerskabsaftale: Brødremenigheden. Kolding kommune og Realdania.
  Rådgivere: Bygherrerådgiver: Kuben. Arkitekt: Jørgen Toft Jessen. Landskabsarkitekt: Torben Schönherr.

 • Den samlede anlægsudgift i det totale bybevaringsprojekt er anslået til ca. 125 mio. kr. Realdania har i fase et og to støttet med i alt 49,2 mio. kr. Til fase tre har Realdania bevilget 50 mio. kr.

 • Kort

 • Nyheder

 • Publikationer

 • Relaterede projekter

Kort

Kongensgade 9A

6070 Christiansfeld

Publikationer Se alle udgivelser

Relaterede projekter Se alle projekter

Kulturcenter Fuglsang

Fremtidens landbrugsbyggeri

Det Gode Hospice

Jels Mølle

{{ title }}

{{ description }}