x

Et handicapvenligt Dansk Forsorgsmuseum slår dørene op

Pressemeddelelse 20. november 2009

Kulturminister Carina Christensen genåbner et ombygget Dansk Forsorgsmuseum mandag den 23. november kl. 11.00. Den fredede Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt, som huser forsorgsmuseum, er med en nænsom ombygning blevet gjort tilgængelig for handicappede og dårligt gående.

”Fjern murene, og sæt fattigdommen på museum”, lød det fra modtageren af Nobels Fredspris Muhammad Yunus i Berlin ved fejringen af murens fald for nylig.

Det er netop, hvad Svendborg Museum har gjort.

”Vi har fjernet de mentale mure, museumsverdenen har opstillet omkring historien om fattigdom og forsorg. Til gengæld har vi netop bevaret de fysiske mure – en stor købstadsfattiggård – så de kan få lov til at fortælle en barsk historie om landets forsorgsvæsen før bistandsloven”, siger museumschef Esben Hedegaard.

Anledningen er genåbningen af Forsorgsmuseet i Svendborg, som har til huse i den fredede Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt fra 1872.

For en samlet sum af 10 mio. kr. er hele anlægget gjort tilgængeligt for handicappede og dårligt gående med handicaplifte, toiletter, automatiske døråbnere, belægninger, ramper og belysning. Museet har desuden fået et helt nyt billetsalg med cafe og museumsbutik.

Forsorgsmuseet i Svendborg er, med statens forsorg og de fattiges levevilkår som arbejdsfelt, det første museum af sin art i Europa. Også museets bygninger er enestående. Museet har til huse i Danmarks eneste fredede og fuldt bevarede fattiggård, tegnet af arkitekt Jens Juel Eckersberg.

Ombygningen af den gamle gård er sket med respekt for de fredede bygninger, og arbejdet med at gøre museet tilgængeligt er sat i værk som et eksempel til inspiration for andre museer, der har til huse i fredede bygninger.

Byggeprojektet er realiseret med finansiering fra bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond, Realdania, Erhvervs- og Byggestyrelsens Tilgængelighedspulje, Svendborg Kommune, Sygekassernes Helsefond, N. M. Knudsens Fond, samt Nykredit.