x

Danner flytter tilbage til Grevinde Danners topmoderne hus

Pressemeddelelse 31. oktober 2012

Den 2. november kan Danner åbne døren til det nyrestaurerede hus i Nansensgade. Huset har fået et markant løft, og samtidig er der føjet nye funktioner til, såsom en terapihave. Restaureringen til 96 mio. kr. har skabt langt bedre rammer for Danners arbejde. Huset skal både fungere som et professionelt og trygt krisecenter og samtidig rumme en moderne organisation.

Restaureringen og forberedelserne har stået på siden 2007.  Huset er nu klar til at blive indviet og alle ændringer er sket med respekt for husets oprindelige arkitektur, historie og funktion som bl.a. krisecenter. Alle boliger i krisecentret har fx fået eget bad, toilet og tekøkken.

Restaureringen er sket i et partnerskab med Realdania og er også støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Oak Foundation Denmark og Kulturstyrelsen. I forbindelse med restaureringen af huset er der blevet etableret en terapihave specielt udviklet til voldsudsatte kvinder og børn. Terapihaven er finansieret af blandt andre Nordea-fonden. Bygherrerådgiver har været Rambøll A/S og Varmings Tegnestue har fungeret som totalrådgiver.

Danners direktør Susanne Philipson er meget begejstret for resultatet.

”Takket være alle fondenes og øvrige samarbejdspartneres generøsitet kan vi nu indtage et topmoderne hus, der stadig minder os om Danners historie og værdier. Vold mod kvinder og børn er en fælles problemstilling. Vi vil forsat yde den bedste hjælp og rådgivning til voldsudsatte og skabe debat om køn og ligestilling. Vi kunne ikke ønske os bedre og smukkere rammer at arbejde i”, siger Susanne Philipson.

Bygningens ældre dele er blevet grundigt istandsat.  Festsalen har fået det oprindelige udseende tilbage, men med et moderne islæt. Taget er udskiftet, skorstenene renoveret og mursten og fuger er blevet repareret efter gamle forskrifter. Udover at huset har fået nye boliger og have, så er der også blevet etableret en skolestue i den nyopførte have.

”Vi ser også meget frem til at kunne tage den nye skolestue i brug. Nu kan vi undervise de børn som flytter ind her i en periode sammen med deres mor. Det betyder, at de bedre kan følge med i undervisningen, når deres liv normaliseres, og de igen kan gå i en almindelig skole”, siger Susanne Philipson.

Realdania har været med til at sikre, at restaureringen af Danner har fået et niveau, så både funktionerne og bygningen har fået et løft.

”Danner er et ganske særligt hus, både arkitektonisk og med sin helt særlige historie. Huset er skabt til at tage vare på udsatte kvinder og børn, hvilket det har gjort siden 1876. Med restaureringen er krisecentret blevet topmoderne, samtidigt med at det fortsat emmer af sjæl og historie. Realdania har valgt at bidrage til restaureringen af to årsager: Dels fordi bygningen arkitektonisk er et vigtigt islæt i det københavnske bybillede og dels fordi voldsudsatte kvinder og børn fortjener nogle værdige rammer”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Fakta om restaureringen

  • Restaureringen af huset er sket i et partnerskab med Realdania og er derudover støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Oak Foundation Denmark og Kulturstyrelsen. Nordea-fonden har medvirket til at etablere terapihaven.
  • Bygherrerådgiver på projektet har været Rambøll A/S.
  • Totalrådgiver har været Varmings Tegnestue. Underrådgivere har været Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører (konstruktioner), Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører (installationer), Schønherr (landskab), +Pedersen (indretning) og Praksis Arkitekter (skolestue).
  • Restaureringen af huset har fundet sted fra november 2010 til oktober 2011 og har omfattet hele huset og omkringliggende arealer.
  • Restaureringen er udført i fem storentrepriser. Murerentreprise: O.P. Nedergaard/K.A. Hansen. Tagentreprise: Hovedstadens Bygningsentreprise. Tømrer/snedkerentreprise: Jakon. Teknikentreprise: Glenco. Malerentreprise: Malerfirmaet Peter Munck & Søn.
  • Restaureringen er sket med respekt for husets oprindelige arkitektur, historie og funktion.
  • I 2007 finansierede Realdania et forprojekt, hvor Bygningskultur Danmark og Signal Arkitekter beskrev rammer og behov ved en ombygning og opgradering af huset.
  • Projektet har et samlet budget på ca. 96 mio. kr.
  • Et delprojekt har omhandlet udvikling af en terapihave målrettet voldsudsatte kvinder og børn. Nordea-fonden har medvirket til at etablere terapihaven.
  • Det er landskabsarkitekterne Schønherr, der i samarbejde med ph.d. Victoria Lynn Lygum har udarbejdet haveplanen.

Om Danner

Danner er en privat organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn. Vi arbejder for et samfund, hvor enhver kan leve fri for vold. Vi nedbryder myter med fakta og forebygger, at volden finder sted. Vi hjælper kvinder og børn til en mere sikker tilværelse uden vold.

Fakta om Danners historie:
Danners hus i Nansensgade 1 blev opført i 1873 af Grevinde Danner. Huset er et af nyrenæssancens mest gennemførte arbejder og et udtryk for tidens arkitektur og håndværksmæssige kvaliteter. Huset indeholdt 52 små lejligheder til enker og ugifte kvinder, der var fyldt 40 år, og som ikke modtog understøttelse. Men som årene gik, forsvandt de fattige kvinder. I slutningen af 1970erne boede der kun fire kvinder i det efterhånden forfaldne og forgældede hus. Bestyrelsen ville sælge huset og nedlægge stiftelsen. Aktive naboer fik huset fredet i 1979, og den 2. november samme år besatte en gruppe kvinder huset. I 1980 købte de det for 2,8 millioner kroner; penge der var rejst ved en landsindsamling, som på det tidspunkt var den største indsamling siden 2. verdenskrig. Kort efter etablerede kvinderne Dannerhuset - et af landets første krisecentre for voldsudsatte kvinder og børn. I dag rummer huset organisationen Danner, som i løbet af 30 år har udviklet sig fra græsrod til en moderne og professionel virksomhed.