x

Totalrenovering af Dannerhuset

Pressemeddelelse 2. juli 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Dannerhuset: Det legendariske kvindehus Dannerhuset i København skal totalrenoveres. Med respekt for husets oprindelige arkitektur og historie skal Dannerhuset indrettes, så det bliver mere tidssvarende og bedre egnet som tryg base for de voldsramte kvinder og deres børn - og ikke mindst som ramme om et åbent og aktivt videnscenter.

Siden Grevinde Danner lod huset opføre i 1873, har Dannerhuset i København fungeret som kvindehus. Trods sine arkitektoniske kvaliteter er det historiske hus imidlertid ikke særlig godt indrettet til sin nuværende funktion som krise- og kvindecenter. Derfor skal huset nu gennemgå en større renovering og nyindretning. Målet med renoveringen er at skabe de optimale rammer om Dannerhuset, der på én gang fungerer som et lukket og trygt krisecenter for voldsramte kvinder og børn og som en åben og udadvendt, moderne virksomhed.

Renoveringen og nyindretningen beløber sig til i alt 74 mio. kr., og den bliver gennemført i et partnerskab med Realdania. Derudover får projektet økonomisk støtte fra Nordea Danmark-fonden, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Oak Foundation Denmark og Augustinus Fonden. Opmålinger af huset er netop gået i gang.

I renoveringen er der lagt vægt på, at Dannerhusets særlige bevaringsværdige rum igen kommer til værdighed og får en central funktion. Eksempelvis bliver husets indgang flyttet, så der igen bliver indgang via husets flotte foyer og oprindelige hovedindgang.

Samtidig sker der en kraftig og omfattende opdatering af de sanitære og tekniske forhold, som blandt andet betyder, at alle husets boliger får eget bad, toilet og tekøkken. Også varmesystemet bliver skiftet ud for at give et bedre indeklima i huset.

Forud for renoveringen er der, med støtte fra Realdania, gennemført et omfattende forarbejde. På basis af erfaringer fra andre krisecentre og med udgangspunkt i Dannerhusets behov og ønsker, har Warmings Tegnestue og Signal Arkitekter udarbejdet et program for, hvordan huset kan indrettes bedst muligt. Sideløbende har Bygningskultur Danmark kortlagt Dannerhusets historie og arkitektur og udarbejdet en vejledning med anbefalinger til bevaring og ombygning.

Det er dette arbejde, som danner grundlag for den forestående renovering og nyindretning, der således kommer til at ske med respekt for både husets oprindelige arkitektur, dets historie og dets fremadrettede funktion.

Vibe Klarup Voetmann, Dannerhusets direktør siger: "Det er en stor dag i dag. For de voldsramte kvinder og børn, der bor i Dannerhuset, bliver det en mærkbar forbedring af deres hverdag og helingsproces, at vi får optimeret de fysiske rammer. Vi er nået meget langt i professionaliseringen og moderniseringen af vores organisation, men vi mangler stadig at tilpasse selve husets arkitektur og indretning til vores arbejde. Det er fantastisk, at vi nu får det historiske hus opdateret til vores behov."

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, udtaler: "Dannerhuset er et særligt hus med en særlig historie. Huset er skabt til at tage vare på udsatte kvinder, og krisecenteret er således tæt forbundet med husets sjæl og historie. Samtidig er det et hus med høj fredningsværdi, og der ligger en spændende udfordring i at få det historiske hus og dets nutidige funktion til at spille sammen på den bedste måde." 

Yderligere oplysninger 
Direktør Vibe Klarup Voetmann, Dannerhuset, tlf.: 33 37 90 66 eller på email: vkv@dannerhuset.dk 
eller Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf.: 70 11 66 66