x

Grevinde Danners hus i København kommer igen til ære og værdighed

Pressemeddelelse

11. oktober 2010

Danners legendariske og fredede hus i Nansensgade 1 i København skal gennemgå en omfattende renovering med et budget på 86 mio. kr. Med respekt for husets oprindelige arkitektur og historie skal huset indrettes, så det bliver mere tidssvarende og bedre egnet som tryg ramme om de voldsudsatte kvinder og deres børn - og ikke mindst som ramme om en åben og aktiv, humanitær organisation.


Renoveringen finder sted fra oktober 2010 til 2012. Danner flytter i den periode midlertidigt til H.C. Andersens Boulevard 36 i København.

Tryg base og åbent hus

Siden Grevinde Danner lod huset opføre i 1873, har det været hjemsted for udsatte kvinder og deres børn. Trods sine arkitektoniske kvaliteter er huset ikke særlig godt indrettet til sin nuværende funktion som humanitær organisation. Derfor skal det nu gennemgå en større renovering. Målet med renoveringen er at skabe de optimale rammer om Danner, der på én gang skal fungere som et lukket og trygt krisecenter for voldsramte og som en åben og udadvendt, moderne virksomhed.

Med renoveringen vil husets særlige bevaringsværdige rum igen komme til at indtage en central funktion. Eksempelvis bliver husets indgang flyttet, så der bliver indgang via husets foyer og oprindelige hovedindgang. Renoveringen medfører bl.a. også, at alle husets boliger får eget bad, toilet og tekøkken.

Der er blevet gennemført et omfattende forarbejde forud for renoveringen, som er finansieret af Realdania. Dette arbejde danner grundlag for renoveringen, som kommer til at ske med respekt for både husets oprindelige arkitektur, dets historie og fremadrettede funktion.

”Vi er meget glade for, at vores hus skal gennemgå en så omfattende renovering. Huset har en lang og spændende historie bag sig. Her er en helt speciel ånd, der hænger uløseligt sammen med bygningen,” siger Danners direktør Vibe Klarup Voetmann. ”Danner er gået fra græsrod til professionel, humanitær organisation med 35 ansatte og 200 frivillige. Antallet af henvendelser fra voldsramte og pårørende er eksploderet med 120 pct. de seneste fire år. Sidste år rådgav vi omkring 1.900 mennesker. Alt det har slidt på huset. Med renoveringen får vi en ny og moderne ramme for vores arbejde, og voldsramte får de bedste betingelser for rådgivning og ophold.”

”Danner er et ganske særligt hus med en særlig historie,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

”Huset er skabt til at tage vare på udsatte kvinder, og krisecentret er således tæt forbundet med husets sjæl og historie. Samtidig er det et hus med høj fredningsværdi, men det er meget nedslidt, og jeg synes ikke, at kvinderne i dag bor under acceptable forhold. Realdania og en række filantropiske fonde har derfor valgt at finansiere renoveringen af Danner af to årsager: Den ene er, at det er et fantastisk byggeri historisk set, og den anden er, at Danner tager sig af både voldsudsatte kvinder og deres børn, og de fortjener nogle værdige rammer. Så der ligger nu en spændende udfordring i at få det historiske hus og dets nutidige funktion til igen at spille sammen på den bedste måde.”

Terapihave til voldsramte

I forbindelse med renoveringen af huset etableres der en terapihave i haven omkring huset. Terapihaven bliver den første i Danmark specielt udviklet til voldsramte. Formålet med terapihaven er at styrke kvinderne og børnene fysisk og mentalt og give dem ro midt i en ofte kaotisk livssituation.

Midlertidig adresse i Musikken

Danner skal bo i det tidligere Musikkonservatorium på H.C. Andersens Boulevard 36 i omkring to år, mens renoveringen står på.

”Jeg er sikker på, at vi alle vil finde os godt til rette i de nye og inspirerende omgivelser, og at ejendommen kan tilgodese de voldsudsatte kvinder og børns behov og vores daglige arbejde i organisationen,” siger Vibe Klarup Voetmann.

Læs mere om Danner, renoveringen og flytningen - på www.dannerhuset.dk

 

Fakta om renoveringen

  • Renoveringen af huset sker i et partnerskab med Realdania og støttes derudover af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Oak Foundation Denmark og  Nordea-fonden
  • Bygherrerådgiver på projektet er Rambøll A/S
  • Totalrådgiver er Varmings Tegnestue

Om Danner

Danner er en privat, humanitær organisation, der hvert år hjælper over 1.000 voldsudsatte kvinder og børn til en mere sikker tilværelse og fremtid uden vold. Danner driver et krisecenter med rådgivning og ophold for voldsramte samt et videncenter, der dokumenterer vold mod kvinder og børn og formidler viden om ligestilling. Danner nedbryder tabuet om volden og forebygger, at den finder sted, og sikrer, at kvinder og børns rettigheder er på den politiske dagsorden.