x

Ny udstilling: Fra affald til arkitektur

Pressemeddelelse 26. januar 2017

Gulve af bildæk, lofter af plastikflasker og vægge af skrottet træ. Udstillingen ’Wasteland’, der bliver opført af Lendager Group på Dansk Arkitektur Center, udfordrer vores forhold til affald og inviterer inden for i en nær fremtid, hvor affald vil få altafgørende betydning for måden, vi bor, lever, arbejder og forbruger på.

Alene i Danmark producerer vi 1,3 mia. tons affald om året. Bygge- og anlægssektoren står for cirka en tredjedel af den mængde affald, der bliver produceret, hvilket svarer til, at hver dansker i gennemsnit genererer hele 47 tons byggeaffald i løbet af dennes levetid. Det er for meget, mener både regeringen, men også arkitekterne hos Lendager Group. 40 ud af de 47 tons affald, der bliver generet, genbruges i dag, men hos Lendager Group har de en vision om et affaldsløst samfund. Og netop den vision er omdrejningspunktet for deres arbejde og nu også Dansk Arkitektur Centers nye udstilling ’Wasteland’.

I udstillingen ser den bæredygtige byggekoncern nærmere på, hvordan affaldet kan blive til nye ressourcer ved ”upcycling” – og videre til ny arkitektur.  

Lendager Group er en af de internationale frontløbere i upcycle produktion og arbejder på at rykke grænserne for, hvad bæredygtighed og det byggede miljø kan opnå i arbejdet for at mindske CO2-niveauet. I upcycling-processen bliver materialer ikke bare genbrugt men genanvendt til et nyt og forbedret materiale.

Et affaldsløst samfund

Anders Lendager, stifter og partner i Lendager Group siger: ”På den ene side står vi som samfund over for enorme problemer i form af klimaforandringer, forurening, øgede ressourcepriser og en hastigt voksende befolkning og middelklasse. På den anden side står vi også over for en unik mulighed for at vende udfordring til potentiale. Tricket er at forene innovation, samarbejde og god gammeldags sund fornuft og se muligheder og værdi i stedet for affald. Det gør vi i Lendager Group, men som samfund har vi brug for en fælles indsats på tværs af virksomheder, politikere og private borgere. Derfor glæder vi os til at åbne op og byde alle velkommen i Wasteland”.

Udstillingen giver nye perspektiver på, hvordan vi anskuer affald ved at sætte det i et nyt lys som en ressource af høj økonomisk og æstetisk værdi. Wasteland viser, at affald ikke behøver være et restprodukt. Tværtimod er det en vigtig, men alt for uudnyttet ressource. Derfor stiller udstillingen spørgsmål som: Hvordan kan bygninger optage CO2 i stedet for at udlede CO2? Hvordan kan man genanvende materialer fra forladte huse? Hvordan kan vi bygge huse af affald? 

Fra shippingcontainer til et nyt hjem

Udstillingen tager udgangspunkt i seks forskellige materialer bl.a. glas, beton og plastik. Først møder vi materialerne som restprodukter og følger derefter den transformation, der forvandler restprodukterne til nye materialer og nye bygninger – endda til helt nye byområder, hvor alting genanvendes. Man kan f.eks. opleve det danske Upcycle House, der er opført af Realdania By & Byg. Huset er udelukkende fremstillet af upcycled materialer – bl.a. gamle shipping containere, genbrugspapir og genbrugt aluminium fra øl- og sodavandsdåser. Resultatet er et hus opført med et meget lille CO2-aftryk, fordi materialerne allerede har betalt CO2-regningen, da de blev produceret. 

Wasteland er kurateret af Lendager Group og udviklet i samarbejde med Dansk Arkitektur Center med støtte fra Realdania, Dreyers Fond og Statens Kunstfond. Udstillingen vises fra den 26. januar til den 17. april på Dansk Arkitektur Center. Til udstillingen kobler sig en række arrangementer, og på 2. sal findes en mindre, gratis børneudstilling, hvor børn og deres forældre inviteres med til at bygge et hus af skrald.