x

Partnerskabsaftale om Dansk Arkitektur Center

Pressemeddelelse 17. juni 2004

Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fonden Realdania har indgået partnerskabsaftale om basisfinansieringen af Dansk Arkitektur Center. Det overordnede mål er at yde basisstøtte til drift af Dansk Arkitektur Center frem til 2007 med henblik på en konsolidering og styrkelse af centrets position inden for formidling, innovation og udvikling i relation til det byggede miljø.

Ønsket med partnerskabsaftalen er sammen at understøtte Dansk Arkitektur Centers position som væsentlig erhvervsfremmeoperatør på arkitekturområdet og som formidler af arkitekturens betydning for dansk kultur og økonomi samt indsatsen på det uddannelses- og forskningsmæssige område.

Disse mål er samtidig en integreret del af Fonden Realdanias værdigrundlag og erklærede mål om at gøre en forskel gennem et aktivt samspil. De tre aftaleparter har hver afsat er rammebeløb på 6,3 mio. kr. i aftaleperioden, der løber frem til udgangen af 2006.

Partnerskabsaftalen giver nye muligheder for at styrke arkitekturen og bykulturen i Danmark og medvirker samtidig til, at det offentlige og private supplerer hinanden med deres respektive kompetencer. Dette indebærer bl.a. at alle parter går aktivt ind i processen – det gælder eksempelvis udvikling af aktiviteterne og tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer og kompetencer med gensidig respekt for hinandens specialer og virkefelter.

Partnerskabsaftalen tager udgangspunkt i regeringens publikation ”Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt: ”Partnerskabsaftalen skal udvikle arkitektonisk kvalitet i byggeriet, langtidsholdbart byggeri og en effektiv byggebranche. Det er vig­tige opgaver, og jeg har store forventninger til, at Dansk Arkitek­tur Center kommer til at spille en central rolle i udvikling af det samlede danske byggeri”, siger Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

”Vi vil skabe nye partnerskaber som skal være med til udvikle kvaliteten, skabe stærke kulturelle udtryk og rejse ny kapital. Gennem partnerskabsaftaler som denne har vi skabt  en frugtbar alliance mellem kultur og marked, som vil styrke begge dele”, understreger kulturminister Brian Mikkelsen.

”Som en del af partnerskabsaftalen vil vi i samarbejde med de to ministerier udarbejde en plan for Dansk Arkitektur Centers fremtid i en markant og nytolket form”, udtaler Flemming Borreskov, adm. direktør i Fonden Realdania.

Yderligere oplysninger 

Pressechef Martin Østergaard Nielsen, Kulturministeriet, 
tlf. 33 92 35 98 
Kommunikationschef Ulla Jacobsen, 
tlf. 35 46 60 00 
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, 
tlf. 70 11 66 66