x

Gentænk din by!

Pressemeddelelse 18. september 2014

Byen omkring os rummer potentialet til at kunne meget mere og bruges på nye måder. Hustage kan blive til urbane haver med grøntsager, bier og høns. Det mørke område under en bro kan blive til en udendørs biograf. Udstillingen ’Reprogramming the City – nye muligheder for byens rum og funktioner’ i Dansk Arkitektur Center viser en række projekter fra hele verden, der netop gentænker byens rum på kreativ vis - og inspirerer publikum til at gøre det samme.

Vores byer rummer et enormt arsenal af uudnyttede ressourcer i de rum og ting, der knytter sig til byens eksisterende funktioner. De er skabt med én funktion for øje, men hvad kan de ellers gøre eller bruges til? Kan vi bruge det vi allerede har på nye måder? I stedet for at se byen som et slutprodukt af en kreativ proces kan det blive begyndelsen på en ny. Udstillingen ’Reprogramming the City’ undersøger en ny bølge af urban kreativitet og opfindsomhed. Tidligere flyttede man væk fra byen, når man fik børn og råd til et hus. Men i dag er det blevet attraktivt at bo i byen, og det stiller også nogle nye krav til vores byer.

"Med udstillingen ’Reprogramming the city’ vil vi gerne inspirere folk til selv at gentænke byen på kreativ vis – til glæde for alle. Vi tager også ’vores egen medicin’ ved at give seks studerende med forskellig faglig baggrund frie hænder til at re-programmere pladsen foran Dansk Arkitektur Center så det bliver til et hyggeligt opholdssted – også når der er vind og regn. Den re-programmering af pladsen vil man også kunne opleve under udstillingsperioden," siger Martin Winther, formidlingschef, Dansk Arkitektur Center.

Lysterapi ved busstoppestedet

I udstillingen kan man bl.a. opleve eksempler i 1:1 på projekter, der gentænker byen – få f.eks. et skud ny energi ved busstoppestedet, der har lysterapi i stedet for reklamer eller kom og drik et glas vand fra et billboard, der omdanner luftfugtighed til drikkevand. De nævnte projekter er fra Umeå og Lima, men der er også en del danske projekter repræsenterede i udstillingen – f.eks. er ’Byens Hegn’ fra metrobyggeriet rykket ind på Dansk Arkitektur Center!

Den Generøse Væg, som er vores bidrag til udstillingen, er et eksempel på, hvordan Byens Hegn leger med midlertidigheden og foranderligheden i det offentlige rum. Ambitionen er at gøre Byens Hegn til et forbillede for, hvordan byggepladser midt i en by ikke sætter det omkringliggende miljø på standby – men derimod skaber nyt liv og nye rum i byen.” forklarer projektleder Mimi Larsson fra Metroselskabet.

Hvad vil det sige at re-programmere?

Udstillingen er kurateret af urbanist og kurator Scott Burnham og har i en anden form tidligere været vist på Boston Society of Architects (BSA). Scott Burnham har kurateret over 30 udstillinger i hele verden og er derudover indehaver af et urbant design firma, hvor han netop arbejder med ’reprogrammering’: "At re-programmere betyder at man ændrer et eksisterende objekt, struktur eller system, så det kan få et andet formål end det oprindelig var tiltænkt. Ved at bruge det potentiale, der ligger I byens eksisterende strukturer, kan vi løse nogle af de mest presserende urbane problemer omkring f.eks. sundhed, miljø og kommunikation. De initiativer jeg selv har skabt henover årene søger netop at udvikle et nyt forhold til urbanitet ved at designe med byen ikke til den," forklarer Scott Burnham, kurator af Reprogramming the City.

Udstillingen er støttet af Realdania. Metroselskabet, AFA JCDecaux og Juliana er samarbejdspartnere i udstillingen.

PRESSEVISNING

Kom til pressevisning på ’Reprogramming the City’ onsdag d. 1. oktober kl. 11.00 på Dansk Arkitektur Center. Ved pressevisningen vil udstillingens kurator, Scott Burnham, give en rundvisning i udstillingen (på engelsk) og stå til rådighed for eventuelle spørgsmål. 
Meld dig til pressevisningen via kommunikationsmedarbejder Kristina Neel, knj@dac.dk tlf. 23 65 40 45. 

Udstillingen: Reprogramming the City – nye muligheder for byens rum og funktioner
Udstillingen vises fra d. 1. oktober 2014 til d. 4. januar 2015 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. Entre til udstillingen: 40 kr. Åbning d. 1. oktober fra kl. 16.00. I forbindelse med udstillingen vil der også være en række arrangementer tilknyttet; herunder foredrag om urban kreativitet samt børneworkshop om byer i ’Leg LEGO arkitekt – ryst din by!’ (uge 42). 

Kurator: Scott Burnham
Scott Burnham er en amerikansk urbanist og byplanlægger, der har arbejdet med strategisk byudvikling i byer over hele verden. Han har udgivet en række bøger og publikationer om dette emne herunder bogen ’Finding the Truth in Systems: In Praise of Design Hacking’. Han har kurateret over 30 udstillinger i otte byer og fem lande med temaer som arkitektur, design, urban kultur og innovation. Som anerkendelse for hans arbejde blev han i 2010 gjort til ’Fellow of the Royal Society of Arts, Manufacturers and Commerce’ i London.