x

Nu indvier vi Det Åndbare Hus

Pressemeddelelse 11. september 2015

Direktøren for Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, borgmester i Ringsted, Henrik Hvidesten, og repræsentanter for Miljøstyrelsen og Realdania vil give projektet nogle ord med på vejen, når huset indvies torsdag d. 17. september kl. 13-15 på adressen Haslevvej 81 i Ringsted.

Med Det Åndbare Hus vil Egen Vinding og Datter teste effekten af at bygge med afgasningsfrie byggematerialer. Det sker i samarbejde med Teknologisk Institut og DTU. Projektet har blandt andet fokus på, hvordan man balancerer energi- og ressourcehensyn med ønsket om et sundt indeklima. 

Direktør for Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, deltager i indvielsen af huset, og siger om projektet: ”Det er spændende, når virksomheder går nye veje i udviklingen af byggeri og bæredygtighed. ”Det Åndbare Hus” er et bidrag til nytænkning og innovation som via test og dokumentation nu skal vise sit værd. I Dansk Byggeri ser vi frem til de opfølgende undersøgelser, der vil komme som et resultat af ”Det Åndbare Hus” de næste år. Undersøgelser og dokumentation er en forudsætning for at tilsvarende byggeri i større skala kan blive en del af fremtidens byggeri.”

Kai Drewes, der er formand for bestyrelsen i Egen Vinding og Datter, er både glad og stolt af at kunne præsentere det færdige byggeri: ”Der indgår mange nye detaljer i huset, som vi har arbejdet intenst med de seneste 18 måneder. Vi glæder os til at komme i gang med at teste og måle på husets egenskaber og håber at få en god dialog med mange forskellige folk inden for byggeriet om de idéer, der ligger i Det Åndbare Hus.” 

Lars Jørgensen, der er direktør i Egen Vinding og Datter, supplerer: ”Vi håber at kunne dokumentere, at vi ved at bygge huset åndbart, dvs. med diffusionsåbne konstruktioner, kan slippe for de indeklimaproblemer, der desværre er i mange huse, som er bygget efter de fremherskende byggemetoder. Samtidig anvender vi afgasningsfrie materialer i så vid udstrækning som muligt. Målet er at skabe et rigtig godt indeklima i vores bygninger og samtidig sikre en minimal miljøbelastning.”

Det er balancen mellem energihensyn og indeklima, som har fået Realdania til at støtte projektet. Adm. direktør Jesper Nygård i Realdania siger: ”Byggebranchen har – med god grund – fokus på at bygge og renovere energirigtigt. Men når vi gør husene tætte, glemmer vi tit at tænke på, hvordan tætheden påvirker indeklimaet, og hvordan det påvirker de mennesker, der bor i husene. Realdania vil over de kommende år arbejde for at øge branchens viden om, hvordan vi forener de to hensyn, og vi forventer ”Det Åndbare Hus” kan give nye indsigter, vi kan bygges videre på i kommende projekter og initiativer.”

Ved indvielsen vil der være mulighed for rundvisning i byggeriet og for at se produktionen af nogle af de byggematerialer, der indgår i huset, bl.a. vinduer, naturmaling og lersten.

Sæt X i kalenderen - alle er velkomne.

Det Åndbare Hus bliver bygget med diffussionsåbne konstruktioner og af miljøvenlige og bæredygtige materialer og med ingen eller meget lav afgasning af skadelige kemiske stoffer. Målet er at sikre et godt indeklima og samtidig sikre en meget lav belastning af miljø og ressourcer.

Principperne for Det Åndbare Hus er udsprunget af erfaringen om, at behovet for ventilation er meget mindre i et åndbart hus, selvom det er næsten lufttæt. Det handler om at sammensætte materialerne på en måde, så fugten kan bevæge sig gennem hele konstruktionen, uden at der ophobes fugt eller opstår andre problemer. Materialerne kan samtidig fungere som en buffer, der kan optage og afgive fugten. Hvis man vælger materialer med meget lidt afgasning af skadelige kemiske stoffer, er det Egen Vinding og Datters erfaring, at man kan skabe et rigtig godt indeklima.

Projektet omfatter byggeri af et testhus bygget efter disse principper, samt test og dokumentation af de metoder og materialer, der indgår i huset. Egen Vinding og Datter håber, at projektet vil levere den nødvendige dokumentation til at kunne bidrage til at bane vejen for en ændring af Bygningsreglementet. Hvis kravet til mekanisk ventilation kan reduceres ved at bygge åndbare konstruktioner, vil man kunne spare både el, materialer og penge og samtidig få en bedre kvalitet og et bedre indeklima.

Huset skal testes først i 12 måneder uden beboere og siden mens en testfamilie bor i huset. Projektet omfatter også en række tiltag til formidling af den opnåede viden.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens program for Grøn Teknologi med 2,16 mio. kr., af Realdania med 1,25 mio. kr. og af Den A. P. Møllerske Støttefond med 800.000 kr. Huset er projekteret af HOUSE arkitekter. Test- og dokumentation udføres i samarbejde med Teknologisk Institut og DTU.

Klik her for yderligere information om projektet.