x

Økonomisk støtte til at bygge ”Det gode Hospice” i Danmark

Pressemeddelelse 20. december 2005

I forsommeren kunne Fonden Realdania offentliggøre sin støtte til udarbejdelsen af et model-program for ”Det gode Hospice”. Nu går Realdania skridtet videre og støtter udviklingen og kvalificeringen af en række konkrete danske Hospice-byggerier med godt 40 mio. kr.

Behovet for hospicer i Danmark er stort og i forbindelse med finansloven for 2005 blev det besluttet, at der skal være et hospice i alle amter med minimum 12 pladser. 

På det enkelte Hospice er det naturligvis den konkrete indsats i form af pleje, smertelindring og sjælesorg, der er mest essentielt, men det er vigtigt at også de fysiske rammer kan spille sammen hermed og understøtte den menneskelige omsorg i en svær tid.

Det første skridt i etableringen af flere danske hospicer er udviklingen af model-programmet for ”Det Gode Hospice”. Programmet – der er under udarbejdelse – vil bl.a. indeholde anbefalinger for, hvordan man skaber rum, der fremmer livskvaliteten og på bedst mulig vis skaber et sted, hvor patienter og pårørende kan føle sig hjemme samtidig med, at hospicet på det mere praktiske plan også skal være en velfungerende arbejdsplads.

Programudviklingen er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Foreningen for Palliativ Indsats, Sammenslutningen af ledere ved hospicer, palliative teams og palliative afdelinger i Danmark og Realdania.

Flere konkrete hospice-projekter er på vej rundt omkring i Danmark, og det er udviklingen af nogle af disse hospicer Realdania vil støtte i projekt- og realiseringsfasen. Projekterne vil med hver deres karakter potentielt kunne fungere som demonstrations-projekter for etableringen af andre hospicer. Realdania er i dialog med flere hospice-projekter, og ambitionen er at sikre, at de projekter, som nu skyder op, formes og realiseres med de bedste forudsætninger for at skabe ”Det gode hospice”. 

”Programmet for ”Det gode hospice” er klar i begyndelsen af det nye år, og vi satser på umiddelbart derefter at kunne gå videre med at anvende programmet på nogle af de konkrete hospiceprojekter, der er på vej rundt om i landet”, siger direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, ”Målet er at anvende det skabte vidensgrundlag for etablering af hospicer i den videre projektering og realisering af hospicerne, således at de fysiske rammer på bedst mulig vis kan understøtte den menneskelige omsorg.”

Yderligere oplysninger

Formand for styregruppen, afdelingschef Anne Nissen,
Kræftens Bekæmpelse, tlf. 3525 7480
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666