x

Tre nye hospicer opføres efter principperne i ”Program for Det Gode Hospice i Danmark”

Pressemeddelelse 30. april 2008

Hospice Filadelfia, Svanevig Hospice og Hospice Søndergård er navnene på tre nye hospicer, der skal realiseres og kvalificeres i kraft af tilskud fra Realdania efter designprincipperne i rapporten ”Program for Det Gode Hospice i Danmark”. De tre hospicer er alle demonstrationsprojekter i Realdanias kampagne Det Gode Hospice.

De tre hospicer har med hver deres fokus og forudsætninger en spændende tilgang til at optimere og kvalificere deres hospice-byggerier med afsæt i programmet for ”Det Gode Hospice i Danmark”.

Hospice Filadelfia i Dianalund, tæt ved Sorø på Sjælland, skal opføres i tilknytning til Kolonien Filadelfia, der arbejder med løsninger inden for sundheds- og socialsektoren. Kolonien har stillet et smukt område på kolonien til rådighed for Hospice Filadelfia. Filadelfia har især fokus på at optimere samspillet med Kolonien Filadelfia og på at få en terapihave til gavn for først og fremmest patienterne, de ansatte og de pårørende.

Hospice Søndergård i Måløv, vest for København, ligger fint placeret ved en lille sø, men indgår samtidig i en tættere bymæssig sammenhæng i et nyudviklet byområde ganske nær S-tog og store trafikveje. Placeringen i byen medfører arealmæssige begrænsninger samt en særlig opmærksomhed på de støjmæssige forhold. Hospice Søndergård ønsker at kvalificere projektet med fokus på hospicets kerneydelser omkring især terapibad/ wellness-delen og farvesætning af byggeriet; mens et særligt fokusområde er den gode lyd - forstået som både en håndtering af støj fra omgivelserne og en bevidst bearbejdning af akustikken inde i hospice.

Svanevig Hospice i Bandholm på Lolland, der skal opføres i tæt samarbejde med Fonden for Sparekassen Lolland, vil naturligt – med den smukke placering ved vandet - optimere hospicet i forhold til de landskabelig kvaliteter, så alle patientstuerne får mest mulig havudsigt. Derudover er der fokus på at optimere samspillet mellem ankomstsituationen, køkkenalrummet og personaleområdet og de pårørendes mulighed for at overnatte.

Realdania har afsat 8 mio. kr. til udvikling af hvert af de tre hospicer. Der vil blive udskrevet totalentreprisekonkurrencer over sommeren 2008, hvor entreprenører, ingeniører og arkitekter kan byde ind med forslag til hvert af de tre hospicer.

Hans Peter Svendler, direktør Realdania, siger: ”Realdania ønsker at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at de gode intentioner bag hospice-filosofien smelter sammen med udformningen af de konkrete fysiske rammer – og dermed understøtter den menneskelige omsorg i en svær tid. De tre nye hospicer kan bane vejen til at vise, hvordan dette kan gøres”.

De tre hospicer skal fungere som demonstrationsprojekter for andre hospicer. Ud fra programmet for ”Det Gode Hospice i Danmark” er det ambitionen, at de på en ny måde kan vise, hvordan arkitekturen kan spille sammen med hospicefunktionen og dermed understøtte den menneskelige omsorg. Hospice Djursland i udkanten af Rønde var det første hospice, som blev opført efter principperne for ”Programmet for Det Gode Hospice i Danmark”. 

Programmet er udviklet af Signal Arkitekter på initiativ af Realdania og forankret i en interessentbaseret styregruppe med deltagere fra Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse samt fra forskellige palliative foreninger og miljøer i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Marianne Kofoed, projektleder Realdania, tlf.: 32 88 52 11.
Flemming Christensen, direktør Kolonien Filadelfia, tlf.: 61 55 78 30
Jørn Noe, formand for Hospice Filadelfia, tlf.: 58 85 22 50
Erik Ross Pedersen, bestyrelsesformand for Hospice Søndergård, tlf. 40 50 88 01
Birgitte Anthonsen, formand for Svanevig Hospice, tlf.: 54 82 00 80