x

Ny bog viser vej til dialogbaseret planlægning af det åbne land

Pressemeddelelse 11. januar 2016

Det åbne land er under hastig forandring. Det skaber nye udfordringer for samfundet og behov for at gentænke den fysiske planlægning. En ny bog viser, hvordan kommuner og lokale aktører i fællesskab kan tilrettelægge en strategisk og udviklingsorienteret planlægning af det åbne land. Bogen er redigeret af forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

At sikre velfungerende og attraktive landskaber kræver en ny måde at planlægge på, hvor man tager udgangspunkt i det lokale sted og involverer alle interesser og parter i planprocessen. Det kaldes dialogbaseret planlægning og er hovedemnet for en ny bog, redigeret af Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl og Henrik Vejre fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. En lang række fagfolk fra universiteter, Landbrugets Rådgivning og kommunale planlæggere har bidraget til bogen, der udkommer 14. januar.

 

Dialogbaseret planlægning adskiller sig fra den traditionelle planlægning, der, uanset høringer og borgermøder, hovedsageligt behandler overordnede emner. Planlægningen har hidtil kun i begrænset omfang formået at involvere og integrere de mange interesser i det åbne land. ”Den aktuelle debat handler mest om planlægningens rolle i reguleringen af arealanvendelsen, mens denne bog især beskæftiger sig med udviklingen af det lokale kulturlandskab,” fremhæver professor Jørgen Primdahl.

 

Den nye bog er en erfaringsopsamling, baseret på fire planprojekter og en række plantemaer fra forskningsprojektet DIAPLAN. Den giver konkrete eksempler på, hvordan integrerende og lokalt forankrede planprojekter kan tilrettelægges og gennemføres, bl.a. med eksempler fra Geopark Odsherred, Karby Sogn på Mors og Lokalpark Flyndersø og Sønder Lem Vig. Der er også fokus på, hvordan planerne føres ud i livet gennem konkrete projekter, der gennemføres i et samarbejde mellem ejere, lokalsamfund, foreninger og kommune. ”Det er vores håb, at bogen tilgodeser behovet for at forny det åbne lands planlægning, både med kritiske analyser og konstruktive forslag til en bedre planpraksis,” siger lektor Lone S. Kristensen.

 

Bogen henvender sig til kommunale planlæggere og forvaltere og til foreninger og organisationer, der søger inspiration til, hvordan man tilrettelægger en involverende og handlingsorienteret planlægning. Også studerende og andre, der har brug for indsigt i det åbne lands planpraksis, teorigrundlag og historie, har udbytte af bogen.

 

Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid af Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl og Henrik Vejre (red.) udkommer på forlaget Bogværket. Bogen formidler resultater fra forskningsprojektet DIAPLAN (2010-2013), som havde fokus på vidensopbygning og metodeudvikling i relation til integrerede og dialogbaserede planprojekter i det åbne land. Forskningsprogrammet var finansieret af Realdania, Tips og lottomidlerne til friluftslivet, Region Sjælland, SEGES, Jammerbugt Kommune, Skive Kommune, Morsø Kommune, Odsherred Kommune, Syddansk Universitet og København Universitet. Realdania og Bergiafonden har støttet bogudgivelsen økonomisk. 

 

I forbindelse med bogens udgivelse den 14. januar 2016 afholdes der reception, hvor bogen præsenteres. Receptionen starter kl 16.00 og foregår på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, Fælleshuset, Rolighedsvej 23, Frederiksberg.

Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid

Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl, Henrik Vejre (red.)

Tilrettelæggelse og redaktion: Annemarie Lund

246 sider, stort format, garnheftet, 4 farver

ISBN 978-87-92420-35-0

Vejledende pris: 298 kr.

Udgivet af forlaget BOGVÆRKET

Eskilstrupvej 34, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 2120 1777, kdh@bogvaerket.dk

www.bogvaerket.dk

 

Læs mere om DIAPLAN på http://diaplan.ku.dk/ og DIAPLANs efterfølger Fremtidens Landskaber på http://fremtidenslandskaber.ku.dk/