x

Digegrevens Hus er opført af den kendte Tønder-borger, borgmester og kniplingshandler Carsten Richtsen. Selve navnet "Digegrevens Hus" fik huset først senere, da en ny ejer, Bendix Todsen, kom til. Han fik titlen digegreve i 1876.

Den fredede ejendom består af to bygninger: Forhuset fra 1777 og et pakhus opført i 1779. Digegrevens hus er et fint eksempel på senbarokkens arkitektur med træk fra både rokoko og Louis Seize. Portaler, døre og interiør er rigt ornamenteret. Svungne detaljer og rocailler (asymmetriske ornamenter der ligner muslingeskaller) dominerer gavlkviste og indgangspartier. Samtidigt fremstår husets murværk råt og ubehandlet, hvilket peger tilbage mod tidligere tiders byggeskik.


Realdania By & Byg købte Digegrevens Hus og gennemførte efterfølgende en større restaurering af ejendomskomplekset for at sikre, at et af landets fineste eksempler på senbarokkens arkitektur bliver bevaret for eftertiden. 

I husets indre findes stadig smukt bevarede rokoko-interiører, og inden for hoveddøren findes en forhal (Diele) med trappe og hejselem til øvre stokværk. Baghuset fra 1779 blev oprindeligt opført som stald og lagerbygning. En senere ombygning i 1851 ændrede bygningen til sit nuværende udseende med kornlofter og med hejseværk mod Allegade.

Digegrevens Hus, som i dag er lejet ud til Tønder Kommune, ligger i et geografisk og arkitektonisk grænseland, der er påvirket af flere forskellige stilretninger. Som et vidnesbyrd om Syddanmarks kulturelle og arkitektoniske arv er ejendommen af både regional og national betydning og som sådan umistelig for den danske kulturarv.

Bygherre

Forhuset er opført i 1777 af den kendte Tønder-borger Carsten Richtsen, men husets arkitekt er ukendt.

Carsten Richtsen var en betydningsfuld borger i 1700-tallets Tønder. I 1776 erhvervede han sig en grund i Tønders vestlige hovedstrøg, og det menes, at han fik grunden som en gave fra sin kommende svigerfar, kniplingshandler Jacob Richtsen. På grunden opførte han huset, der i dag kendes som "Digegrevens Hus".

Carsten Richtsen var allerede i 1783 blevet deputeret borger, og i 1787 blev han rådmand i byen. I 1790 blev han udnævnt til byens borgmester, og det var især som borgmester, at han skaffede sig sit ry som en flittig, retfærdig og retskaffen mand, hvis embedsperiode blev betragtet som en god tid for Tønder.

Borgmester Richtsen var et ægte barn af sin tid, og han ønskede at bevidne sin interesse for samfundets svageste gennem gaver, som han skænkede byen.

Carsten Richtsen og hans hustru var overmåde velhavende, og ud over gaver til byen og almindelig godgørenhed anvendte de deres store formue på egne interesser og på stor selskabelighed og mange gæster, hvilket deres hjem bar tydeligt præg af med smukke møbler og smukt indbo.

Restaurering

At restaurere et hus som Digegrevens handler ikke kun om at tegne de store linjer og sørge for, at det overordnede arkitektoniske udtryk matcher det oprindelige.

Det er sammenspillet af detaljer, der for alvor giver fornemmelsen af at banke på døren til en af 1700-tallets fornemme domiciler.

En af de mange detaljer er dørgrebene. De er originale fra opførelsen og byder én velkommen med en smuk gylden messing, der følger med hele huset rundt. Deres varme glød spiller smukt sammen med guldstafferingerne og den dybe blågrønne farve på træværket.

Under restaureringen afmonterede snedkeren alle dørenes greb og pynteplader og opbevarede dem privat, mens han reparerede træværket. Skæbnen ville desværre, at snedkerens hus nedbrændte i projektperioden. Til alt held blev næsten alle greb og låse fundet uskadte i brandtomten med undtagelse af fire greb og to låse, som efterfølgende er blevet rekonstrueret på baggrund af de oprindelige.

Restaureringen blev udført med stor respekt for det originale indre og med ønsket om at huset igen skulle fremstå så originalt i farvesætning og rumlig disponering som muligt. Samtidig skulle huset indrettes til brug i en moderne verden som primært kontor- og mødelokaler.