Drøn på skolegården

Mange børn rører sig for lidt, og det påvirker ikke alene børnenes sundhed, men også deres indlæringsevne, motorik, livsglæde og sociale kompetencer. Drøn på skolegården var en kampagne, der nytænkte og udfordrede det traditionelle billede af skolegården, så den indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn.

Drøn på skolegården er en kampagne, som har skabt ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive. Både i og efter skoletid.

Kampagnen Drøn på skolegården startede i 2012 med at invitere landets kommuner, folke-, fri- og privatskoler samt relevante rådgivere til et udviklingsforløb, hvor de kunne byde ind med en konkret skolegård, en problemstilling og en vision for, hvordan indretningen af skolens udearealer kunne understøtte leg og bevægelse.

106 skoler bød ind med gode ideer til projekter, der nytænker skolegården.

I foråret 2013 modtog 17 skoler op til 100.000 kr. hver til at konkretisere og kvalificere deres visioner på skitseniveau, og i starten af 2014 blev 7 projekter udvalgt, som hver modtog op til 2. mio. kr. i støtte til realisering.

I juni 2016 blev en helt almindelig villavej i Vanløse forvandlet til et åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger, og indvielsen af netop dette projekt markerede samtidig gennemførelsen af de i alt 7 udvalgte projekter, der har sat drøn på skolegården.

Udover de konkrete tiltag, så har kampagnen også genereret viden og helt ny forskning om, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen. Forskningen er blevet gennemført af Center for Interventionsforskning ved Syddansk Universitet.

 

Projektfakta

  • Nyheder

  • Publikationer

  • Baggrund

  • Tidsplan

  • Relaterede projekter

Baggrund

Baggrund

Stadig flere børn og unge bliver ramt af fedme og har på sigt en større risiko for at udvikle livstilssygdomme som følge af dårlig kost og mangel på motion. De rør sig for lidt i deres fritid og når de er i skolen. Mange når slet ikke op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Det påvirker ikke alene deres sundhed men også deres indlæringsevne.

Da børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen er der her basis for at se på hvordan skolens rammer og hermed skolegården kan invitere til leg og bevægelse. Skolen er samtidig ofte placeret i nær tilknytning til et boligområde og fungerer nogle steder som et sted hvor man hænger ud efter skoletid og i weekenderne. Potentialet for at styrke lysten til og muligheden for fysisk aktivitet med afsæt i skolegårdens rammer er derfor til stede.

 

Tidsplan

Tidsplan

 

Sted

Landsdækkende.

Tidsplan 

Visionsoplæg (november 2012 - februar 2013)

I første fase bød landets kommuner, folke-, fri- og privatskoler samt relevante rådgivere ind med deres vision, problemstilling, hold og en konkret skolegård. Deadline var den 28. februar 2013. 

Udvælgelse af visioner til videreudvikling (marts - april 2013)

Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse udvalgte 17 projekter, der hver blev støttet med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere til videreudvikling og konkretisering af visionerne.

Opstartsworkshop (7. maj 2013)

De 17 udvalgte hold mødtes til en opstartsworkshop den 7. maj i Spinderihallerne i Vejle.

Udviklingsfasen (april - december 2013)

De udvalgte projekter udviklede deres visioner til konkrete projektforslag. Deadline for anden ansøgning var den 3. december 2013.

Udvælgelse af projekter til realisering (januar - februar 2014)

Parterne udvalgte 7 projekter til realisering. Projekterne blev støttet med 50 % af anlægssummen - dog maksimalt med 2 mio. kr. pr. projekt. Derudover blev fondsafgiften for kommuner på 17,5 % dækket af Realdania.

Workshop (februar 2014)

De udvalgte hold mødtes til en realiseringsworkshop. 

Realisering og evaluering (2014 - 2016)

De udvalgte projekter blev realiseret fra 2014 og frem til 2016, hvor det sidste projekt stod færdigt. Efter projekternes implementering gennemførte Syddansk Universitet en forskningsbaseret evaluering af resultaterne.

 

Relaterede projekter Se alle projekter

Skørping Skole

Stokkebækskolen

{{ title }}

{{ description }}