x

Børn rør sig for lidt i deres fritid 

Stadig flere børn og unge bliver ramt af fedme og har på sigt en større risiko for at udvikle livstilssygdomme som følge af dårlig kost og mangel på motion. De rør sig for lidt i deres fritid, og når de er i skolen. Mange når slet ikke op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Det påvirker ikke alene deres sundhed men også deres indlæringsevne.

Da børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, er der her basis for at se på, hvordan skolens rammer og hermed skolegården kan invitere til leg og bevægelse. Skolen er samtidig ofte placeret i nær tilknytning til et boligområde og fungerer nogle steder som et sted, hvor man hænger ud efter skoletid og i weekenderne. Potentialet for at styrke lysten til og muligheden for fysisk aktivitet med afsæt i skolegårdens rammer er derfor til stede.

Kampagnen Drøn på skolegården

Drøn på skolegården er en kampagne, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården, så den indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn. Kampagnen startede i 2012 med at invitere landets kommuner, folke-, fri- og privatskoler samt relevante rådgivere til et udviklingsforløb, hvor de kunne byde ind med en konkret skolegård, en problemstilling og en vision for, hvordan indretningen af skolens udearealer kunne understøtte leg og bevægelse.

Et væld af gode ideer 

106 skoler bød ind med gode ideer til projekter, der nytænker skolegården. I foråret 2013 modtog 17 skoler op til 100.000 kr. hver til at konkretisere og kvalificere deres visioner på skitseniveau, og i starten af 2014 blev 7 projekter udvalgt, som hver modtog op til 2. mio. kr. i støtte til realisering.

 

I juni 2016 blev en helt almindelig villavej i Vanløse forvandlet til et åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger, og indvielsen af netop dette projekt markerede samtidig gennemførelsen af de i alt 7 udvalgte projekter, der har sat drøn på skolegården.

Udover de konkrete tiltag, så har kampagnen også genereret viden og helt ny forskning om, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen. Forskningen er blevet gennemført af Center for Interventionsforskning ved Syddansk Universitet. Evalueringen af indsatsen "Det aktive frikvarter" viser blandt andet, at eleverne bevæger sig 10 minutter mere om dagen, efter skolerne er blevet renoveret med fokus på fysisk aktivitet. Evalueringen og andre publikationer, der er udgivet i forbindelse med projektet kan læses her på siden. 

         

Et samarbejde mellem