x

Børn rør sig for lidt i deres fritid 

Stadig flere børn og unge bliver ramt af fedme og har på sigt en større risiko for at udvikle livstilssygdomme som følge af dårlig kost og mangel på motion. De rør sig for lidt i deres fritid, og når de er i skolen. Mange når slet ikke op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Det påvirker ikke alene deres sundhed men også deres indlæringsevne. Da børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, er der her basis for at se på, hvordan skolens rammer og hermed skolegården kan invitere til leg og bevægelse. Skolen er samtidig ofte placeret i nær tilknytning til et boligområde og fungerer nogle steder som et sted, hvor man hænger ud efter skoletid og i weekenderne. Potentialet for at styrke lysten til og muligheden for fysisk aktivitet med afsæt i skolegårdens rammer er derfor til stede.

Kampagnen Drøn på skolegården

Drøn på skolegården er en kampagne, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården, så den indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn. Kampagnen startede i 2012 med at invitere landets kommuner, folke-, fri- og privatskoler samt relevante rådgivere til et udviklingsforløb, hvor de kunne byde ind med en konkret skolegård, en problemstilling og en vision for, hvordan indretningen af skolens udearealer kunne understøtte leg og bevægelse.

Et væld af gode ideer 

106 skoler bød ind med gode ideer til projekter, der nytænker skolegården. I foråret 2013 modtog 17 skoler op til 100.000 kr. hver til at konkretisere og kvalificere deres visioner på skitseniveau, og i starten af 2014 blev 7 projekter udvalgt, som hver modtog op til 2. mio. kr. i støtte til realisering.

 

I juni 2016 blev en helt almindelig villavej i Vanløse forvandlet til et åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger, og indvielsen af netop dette projekt markerede samtidig gennemførelsen af de i alt 7 udvalgte projekter, der har sat drøn på skolegården.

Udover de konkrete tiltag, så har kampagnen også genereret viden og helt ny forskning om, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen. Forskningen er blevet gennemført af Center for Interventionsforskning ved Syddansk Universitet.

 

 

         

Et samarbejde mellem 

 
             

 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Udgivelser

Kommende 

I samarbejde med SDU bliver der udarbejdet en efterevaluering, som er klar til efteråret. 

Derudover vil der også blive afholdt et seminar. 

Tidsplan 

De udvalgte projekter blev realiseret fra 2014 og frem til 2016, hvor det sidste projekt stod færdigt. Efter projekternes implementering gennemførte Syddansk Universitet en forskningsbaseret evaluering af resultaterne.

Realisering og evaluering (2014 - 2016)

De udvalgte hold mødtes til en realiseringsworkshop. 

Workshop (februar 2014)

Parterne udvalgte 7 projekter til realisering. Projekterne blev støttet med 50 % af anlægssummen - dog maksimalt med 2 mio. kr. pr. projekt. Derudover blev fondsafgiften for kommuner på 17,5 % dækket af Realdania.

Udvælgelse af projekter til realisering (januar - februar 2014)

De udvalgte projekter udviklede deres visioner til konkrete projektforslag. Deadline for anden ansøgning var den 3. december 2013.

Udviklingsfasen (april - december 2013)

De 17 udvalgte hold mødtes til en opstartsworkshop den 7. maj i Spinderihallerne i Vejle.

Opstartsworkshop (7. maj 2013)

Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse udvalgte 17 projekter, der hver blev støttet med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere til videreudvikling og konkretisering af visionerne.

Udvælgelse af visioner til videreudvikling (marts - april 2013)

I første fase bød landets kommuner, folke-, fri- og privatskoler samt relevante rådgivere ind med deres vision, problemstilling, hold og en konkret skolegård. Deadline var den 28. februar 2013. 

Visionsoplæg (november 2012 - februar 2013)
 

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere