x

Vinderprojekt for nyt Ejer Bavnehøj udpeget

Pressemeddelelse

26. november 2015

Skanderborg Kommune har i partnerskab med Ejer Bavnehøjs Venner og Realdania netop gennemført en arkitektkonkurrence for udviklingen af området omkring Ejer Bavnehøj. Partnerskabet har i fællesskab kåret vinderforslaget, som er tegnet af landskabsarkitektfirmaet Breimann og Bruun.

Partnerskabet pegede enstemmigt på Breimann og Bruuns projekt som det forslag, der bedst kan realisere visionen om at fremhæve stedets skønhed og værdighed som national natur- og kulturarv.

 

Projektet har til formål at løfte oplevelsen i at besøge Danmarks tag med fokus på udsigten, naturoplevelsen, stedets historie og tilgængelighed. Projektet vil således skabe nye, smukke stier og opholdsområder, der binder området sammen som en helhed.

 

”Med en nænsom og poetisk læsning af landskabet lykkedes forslaget med at opnå en nuanceret helhedsbearbejdning af området omkring Ejer Bavnehøj ved hjælp af få, enkle og markante greb (…) elegant i sin sikre enkelhed,” lyder det blandt andet i dommerbetænkningen om vinderforslaget.

 

Vinderforslaget arbejder med tre grundlæggende landskabelige elementer: faste belægninger på hovedstierne og ankomstområdet; græsarealer; og arealer med karakter af eng, som forbinder området med den omkringliggende natur.

 

Området opdeles i fem tematiske delområder: ankomstområdet, Genforeningstårnet, Genforeningsstenen, Gryden (der kan fungere som forsamlingsområde) og et udsigts- og legeområde. Den nuværende beplantning vil også blive bearbejdet for at skabe en bedre sammenhæng, udsigt og naturoplevelse.

 

Forud for konkurrencen ligger et målrettet samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Realdania og Ejer Bavnehøjs Venner, som tog fart, da kommunen i 2013 opkøbte de sidste arealer på toppen af bjerget for at beskytte og styrke natur- og kulturværdierne.

 

Anlæggelsen af vinderprojektet forventes at begynde og stå færdigt i løbet af 2016 og med en indvielse i slutningen af 2016. Vinderforslaget forventes at koste 2,95 mio. kr. at realisere inklusiv den forudgående projektmodning, som igangsættes nu.

 

Citater:

Byrådsmedlem, Næstformand for Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune og medlem i konkurrencens bedømmelseskomité, Birte M. Andersen siger: ”Vi er utroligt stolte af vinderforslaget og ikke mindst det gode samarbejde med Realdania og Ejer Bavnehøjs Venner, der ligger bag projektet. Nu glæder vi os til at komme i gang med at realisere projektet, så naturen, historien og fællesskabet på Ejer Bavnehøj får de smukke og værdige rammer, som Danmarks tag fortjener.”

 

Programchef Christian Andersen, Realdania, siger: “Ejer Bavnehøj ligger smukt i Søhøjlandet og har stort potentiale. Vinderprojektet vil skabe helhed i området og udvikle det med respekt og værdighed.”

Pressemeddelelsen er udsendt af Skanderborg Kommune.

  • Byrådsmedlem og udvalgsmedlem i Kultur- og Sundhedsudvalget Birte M. Andersen, Skanderborg Kommune
  • Programchef Christian Andersen, Realdania
  • Stabschef Bente Hornbæk, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning, Skanderborg Kommune
  • Direktør Lene Høst-Madsen, Museum Skanderborg
  • Formand Viggo Rasmussen, Ejer Bavnehøjs Venner
  • Ekstern fagdommer: Indehaver og Arkitekt Lars Juel Thiis, CUBO Arkitekter
  • Konkurrencesekretær: Kreativ direktør, Partner og Landskabsarkitekt MAA MDL Jacob Fischer, GHB Landskabsarkitekter A/S