x

EN GOD OMVEJ til et sjovere og sundere liv

Pressemeddelelse 3. februar 2010

En sjov, anderledes og udfordrende løbesti, et inviterende motorikområde ved en indgangsdør eller en interaktiv forhindringsbane. Mulighederne er mange og ofte meget enkle, når det gælder om at skabe mere bevægelse i hverdagen. Det er udgangspunktet for EN GOD OMVEJ, hvor alle landets kommuner nu kan deltage i konkurrencen om at skabe de mest kreative og eksperimenterende forslag til nye bevægelsesmuligheder i lokalområderne. Bag projektet står Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.

Med EN GOD OMVEJ inviterer Realdania og Lokale- og Anlægsfonden nu alle landets kommuner til at byde ind med gode idéer, der kan styrke borgernes muligheder for – og lyst til – bevægelse i det fri. Det kan være alt, som indbyder til bevægelse, lige dér hvor man bor eller færdes i det daglige – kort sagt: en god omvej!

Tanken med EN GOD OMVEJ er også at skabe handling her og nu, uden at det nødvendigvis koster mange anlægskroner eller kræver længere planlægnings- og beslutningsprocesser.

Kommunerne har frist til 6. april 2010 til at komme med et eller flere visionsoplæg. Realdania og Lokale- og Anlægsfonden udvælger herefter i samarbejde med Kommunernes Landsforening op til 15 kommuner, der hver støttes med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere til udvikling af konkrete projektforslag.

Gennem bl.a. en 24 timers workshop får kommunerne mulighed for at videreudvikle deres projektforslag, og til efteråret udvælger parterne bag EN GOD OMVEJ så op til otte projekter til realisering. Hvert projekt kan få op til 2 mio. kr. i støtte til realiseringen.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger: ”EN GOD OMVEJ vil inspirere til mere spontan bevægelse og aktiv leg i de områder, hvor borgerne kommer til daglig. Med initiativet vil Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og KL give et skub til etableringen af konkrete projekter i kommunerne, der inden for en kort tidshorisont vil skabe flere muligheder for bevægelse og fysisk aktivitet i byrummet.”

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, siger: ”Vi håber, at kommunerne vil melde ind med en masse gode og kreative idéer til projekter, der her og nu kan fremme sundhed gennem bevægelse – uden at det nødvendigvis skal koste mange anlægskroner eller kræve lange planlægnings- og beslutningsprocesser. Vores tanke er at stimulere og ramme bredest muligt, så der kommer gang i den sunde bevægelse for alle over hele Danmark.”

Peter Kjærsgaard Pedersen, kontorchef i KL, siger: ”KL håber, at projektet kan bidrage til at udvikle nye måder at skabe fysiske rammer i lokalområderne, som vil inspirere borgerne til et sundt og aktivt liv. Forebyggelse er et vigtigt område i kommunerne, men der mangler viden om, hvordan man kan udvikle byrummet, så det giver borgerne lyst til at bevæge sig.”

EN GOD OMVEJ har sin egen hjemmeside www.engodomvej.dk, hvor man – udover vejledninger og andre praktiske oplysninger – kan finde masser af gode eksempler og inspiration for både ind- og udland.


FAKTA

EN GOD OMVEJ er udviklet af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Sund By Netværk.

EN GOD OMVEJ er et call i flere faser, hvor det for kommunerne i første omgang gælder om at byde ind med et udvalgt lokalområde, en konkret problemstilling, et motiveret og kvalificeret hold samlet på tværs af relevante forvaltninger og lokale interessenter, et bud på en proces samt en vision for, hvordan den fysiske ramme kan understøtte det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse.

EN GOD OMVEJ har følgende forløb:

 • Visionsoplæg (februar – april 2010)
  Landets kommuner byder ind med deres vision, problemstilling, hold og konkrete område. Deadline 6. april 2009.
 • Udvælgelse (april – maj 2010)
  Realdania og Lokale- og Anlægsfonden udvælger i samarbejde med Kommunernes Landsforening op til 15 kommuner, der hver støttes med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere til udvikling af visionsoplægget til konkrete projektforslag på skitseniveau.
 • Offentliggørelse 11. maj 2010
 • Udviklingsfasen (maj – oktober 2010)
  De udvalgte kommuner udvikler deres visioner til konkrete projektforslag. Deadline 21. oktober.
 • 24-timers workshop 17. juni 2010
  De op til 15 kommuner og deres hold inviteres til en 24 timers workshop i Spinderihallerne i Vejle med fokus på inspiration, innovation og teambuilding.
 • Udvælgelse af projekter til realisering (november – december 2010)
  Der udvælges blandt de indkomne projektforslag op til 8 projekter til realisering med 75 % støtte til anlæg. Dog maks. 2 mio. kr. pr. projekt.
 • Offentliggørelse ultimo december
 • Realisering og evaluering (2011 - 2012)
  I 2011 igangsættes de udvalgte projekter, og der gennemføres både ved igangsættelse og 6 måneder efter projektets implementering en forskningsbaseret evaluering af resultaterne. Hver kommune får en evalueringsrapport, der omhandler deres projekt.