x

15 kreative muligheder for at tage EN GOD OMVEJ

Pressemeddelelse 11. maj 2010

Et aktivitetsbånd med cirkustema, et bevægelseseksperimentarium, en digital legeplads, en sti rundt om hele landsbyen og udnyttelse af villavejens muligheder. Det er blot nogle af de kreative og eksperimenterende visioner for nye bevægelsesmuligheder i lokalområderne, som er blevet udvalgt til at gå videre i konkurrencen om at finde EN GOD OMVEJ.

I alt 15 kommuners visionsoplæg er valgt blandt de forslag som 59 kommuner havde indsendt til idékonkurrencen EN GOD OMVEJ. Bag projektet står Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.

Med EN GOD OMVEJ inviterede Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i begyndelsen af året alle landets kommuner til at byde ind med en vision for, hvad der kan styrke borgernes muligheder for – og lyst til – bevægelse i det fri. Tanken med EN GOD OMVEJ er at skabe handling her og nu, uden at det nødvendigvis koster mange anlægskroner eller kræver længere planlægnings- og beslutningsprocesser.
 
Hele 78 kreative visionsoplæg fra i alt 59 kommuner udgjorde den store bunke af forslag til første fase af EN GOD OMVEJ. Nu er 15 visionsoplæg udvalgt til at gå videre i konkurrencen.

De udvalgte kommuner skal nu udvikle deres visioner til konkrete projektforslag. Som en del af processen vil de 15 kommuners teams deltage i en 24-timers workshop i midten af juni. På workshoppen vil kommunerne få inspiration og den nyeste viden indenfor det brede vidensfelt om arkitektur, bevægelse og innovation.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger: ”Det var svært at vælge blandt de 78 forslag, og forhåbentlig kan mange af de ikke udvalgte projekter realiseres på anden vis. Men de 15 udpegede projekter rummer alle en særlig opsigtsvækkende fantasi og kreativitet for at skabe bevægelse i lokalområdet, som fortjener at blive udviklet yderligere til konkrete projektforslag inden den endelige udvælgelse.”

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, siger: "Kommunernes visionsoplæg har en meget høj standard, som det bliver spændende at følge videreudviklingen og realiseringen af. Den store interesse for EN GOD OMVEJ viser, at kommunerne er meget bevidste om vigtigheden af at give bevægelse i hverdagen en helt central rolle. Det understøtter vores tanke om at stimulere og ramme bredest muligt, så der kommer gang i den sunde bevægelse for alle over hele Danmark”

Peter Kjærsgaard Pedersen, kontorchef i KL, siger: ”KL glæder sig over, at så mange kommuner har budt ind med nytænkende og kreative forslag, som kan bidrage til at gøre det aktive liv til det lette valg. Det er yderst positivt, at kommunerne har samarbejdet på tværs af fag- og forvaltningsområder i forbindelse med udarbejdelse af visionsoplæg. Det vidner om, at der en vilje til at tænke sundhedsfremmende i kommunerne.”

Kommunerne har frist til 21. oktober, hvor de konkrete projektforslag skal foreligge. Herefter udvælger Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening de op til 8 projekter, som vil få støtte til realisering.

FAKTA

De 15 udvalgte kommuner og visionsoplæg er: 

 • Brøndby Kommune, Hæng ud i bevægelsen 
 • Fredericia Kommune, Dronningens Bastion 
 • Gladsaxe Kommune, Byens Arena 
 • Gribskov Kommune, Lærkevej 
 • Hjørring Kommune, Byens vand 
 • Kolding Kommune, En god omvej 
 • Middelfart Kommune, Hop med på vognen, ta´ den gode omvej i Nørre Aaby: 
 • Odense Kommune, Odense – en sving by 
 • Odsherred Kommune, En god omvej 
 • Ringkøbing Kommune, Bevægelsespark 
 • Roskilde Kommune, Den digitale legeplads 
 • Skive Kommune, Solen – En god omvej 
 • Solrød Kommune, En voldsom omvej 
 • Sønderborg Kommune, En god omvej 
 • Århus Kommune, Aktivitetsramblaen i Vejlby

Om EN GOD OMVEJ

EN GOD OMVEJ er udviklet af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Sund By Netværk.

EN GOD OMVEJ er et call i flere faser, hvor det for kommunerne i første omgang gælder om at byde ind med et udvalgt lokalområde, en konkret problemstilling, et motiveret og kvalificeret hold samlet på tværs af relevante forvaltninger og lokale interessenter, et bud på en proces samt en vision for, hvordan den fysiske ramme kan understøtte det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse.

EN GOD OMVEJ har følgende forløb:

 • Visionsoplæg (februar – april 2010)
  Landets kommuner byder ind med deres vision, problemstilling, hold og konkrete område. Deadline 6. april 2010.
 • Udvælgelse (april – maj 2010)
  Realdania og Lokale- og Anlægsfonden udvælger i samarbejde med Kommunernes Landsforening op til 15 kommuner, der hver støttes med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere til udvikling af visionsoplægget til konkrete projektforslag på skitseniveau.
 • Offentliggørelse 11. maj 2010
 • Udviklingsfasen (maj – oktober 2010)
  De udvalgte kommuner udvikler deres visioner til konkrete projektforslag. Deadline 21. oktober.
 • 24-timers workshop 17. juni 2010
  De op til 15 kommuner og deres hold inviteres til en 24 timers workshop i Spinderihallerne i Vejle med fokus på inspiration, innovation og teambuilding.
 • Udvælgelse af projekter til realisering (november – december 2010)
  Der udvælges blandt de indkomne projektforslag op til 8 projekter til realisering med 75 % støtte til anlæg. Dog maks. 2 mio. kr. pr. projekt.
 • Offentliggørelse ultimo december
 • Realisering og evaluering (2011 - 2012)
  I 2011 igangsættes de udvalgte projekter, og der gennemføres både ved igangsættelse og 6 måneder efter projektets implementering en forskningsbaseret evaluering af resultaterne. Hver kommune får en evalueringsrapport, der omhandler deres projekt.