x

59 kommuner vil gerne tage EN GOD OMVEJ

Pressemeddelelse 21. april 2010

Der er massiv interesse for at give bevægelse i hverdagen en mere central rolle, når det gælder udviklingen af de danske kommuner. I alt 59 ud af landets 98 kommuner har indsendt forslag til konkurrencen om at skabe de mest kreative og eksperimenterende forslag til nye bevægelsesmuligheder i lokalområderne. Bag projektet, der er et såkaldt call i flere faser, står Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.

Med EN GOD OMVEJ inviterede Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i begyndelsen af året alle landets kommuner til at byde ind med en vision for, hvad der kan styrke borgernes muligheder for – og lyst til – bevægelse i det fri. Visionsoplæggene kan omfatte alt, som indbyder til bevægelse, lige dér hvor man bor eller færdes i det daglige – kort sagt: en god omvej!

Tanken med EN GOD OMVEJ er at skabe handling her og nu, uden at det nødvendigvis koster mange anlægskroner eller kræver længere planlægnings- og beslutningsprocesser.

Og kommunerne har virkelig taget udfordringen op! Hele 78 kreative idéer fra i alt 59 kommuner udgjorde den store bunke af forslag ved ansøgningsfristens udløb. Ansøgningerne inddrager mange forskellige typer af områder lige fra villaveje og almene boligområder over baggårde og parkeringspladser til stationsområder og parker.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger: ”Det er glædeligt, at kommunerne trods de økonomisk vanskelige tider har vist så stor interesse for EN GOD OMVEJ og dermed udviklingen af mindre faciliteter til idræt, leg og fysisk udfoldelse i det nære by- og boligmiljø. Selv om ikke alle ansøgninger opnår støtte, vil de mange spændende idéer, der er genereret igennem første fase af EN GOD OMVEJ, bidrage til udviklingen af mere attraktive by- og boligområder over hele landet.”

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania: "Det er et bredt og meget spændende ansøgningsfelt. Vi er glade for de mange gode visionsoplæg, der vidner om, at kommunerne har stor fokus på vigtigheden af at give bevægelse i hverdagen en mere central rolle. Det understøtter vores tanke om at stimulere og ramme bredest muligt, så der kommer gang i den sunde bevægelse for alle over hele Danmark.”

Realdania og Lokale- og Anlægsfonden udvælger nu i samarbejde med Kommunernes Landsforening op til 15 kommuner, der hver støttes med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere til udvikling af konkrete projektforslag. De udvalgte forslag og kommuner bliver offentliggjort tirsdag d. 11. maj 2010.


FAKTA

De 59 kommuner, der har indsendt visionsoplæg til EN GOD OMVEJ er:

Ballerup, Billund, Brøndby, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Faxe, Fredericia, Gladsaxe, Gribskov, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Helsingør, Herning, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Hørsholm, Jammerbugt, Kolding, København, Køge, Lemvig, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Struer, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Tønder, Vallensbæk, Vejen, Vejle, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø, Aabenraa, Ålborg og Århus. 

Om EN GOD OMVEJ

EN GOD OMVEJ er udviklet af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Sund By Netværk.

EN GOD OMVEJ er et call i flere faser, hvor det for kommunerne i første omgang gælder om at byde ind med et udvalgt lokalområde, en konkret problemstilling, et motiveret og kvalificeret hold samlet på tværs af relevante forvaltninger og lokale interessenter, et bud på en proces samt en vision for, hvordan den fysiske ramme kan understøtte det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse.

EN GOD OMVEJ har følgende forløb:

 • Visionsoplæg (februar – april 2010)
  Landets kommuner byder ind med deres vision, problemstilling, hold og konkrete område. Deadline 6. april 2010.
 • Udvælgelse (april – maj 2010)
  Realdania og Lokale- og Anlægsfonden udvælger i samarbejde med Kommunernes Landsforening op til 15 kommuner, der hver støttes med op til 100.000 kr. til eksterne rådgivere til udvikling af visionsoplægget til konkrete projektforslag på skitseniveau.
 • Offentliggørelse 11. maj 2010
 • Udviklingsfasen (maj – oktober 2010)
  De udvalgte kommuner udvikler deres visioner til konkrete projektforslag. Deadline 21. oktober.
 • 24-timers workshop 17. juni 2010
  De op til 15 kommuner og deres hold inviteres til en 24 timers workshop i Spinderihallerne i Vejle med fokus på inspiration, innovation og teambuilding.
 • Udvælgelse af projekter til realisering (november – december 2010)
  Der udvælges blandt de indkomne projektforslag op til 8 projekter til realisering med 75 % støtte til anlæg. Dog maks. 2 mio. kr. pr. projekt.
 • Offentliggørelse ultimo december
 • Realisering og evaluering (2011 - 2012)
  I 2011 igangsættes de udvalgte projekter, og der gennemføres både ved igangsættelse og 6 måneder efter projektets implementering en forskningsbaseret evaluering af resultaterne. Hver kommune får en evalueringsrapport, der omhandler deres projekt.