x

Bedre vilkår for bevægelse i lokalområdet

Pressemeddelelse 29. september 2009

Et kommende initiativ "Bevægelse i lokalområdet" fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden sætter fokus på, hvordan den fysiske ramme i lokalområdet kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv. Landets kommuner vil i starten af 2010 blive inviteret til at komme med gode idéer til en række projekter, der kan sætte en ny dagsorden for, hvordan det byggede miljø kan fremme bevægelse.

Vi ved det godt – vi bevæger os for lidt i hverdagen! Selv om vi har idrætshaller, fitnesscentre og mange andre faciliteter, som kan få os til at dyrke motion og komme i form, så kan vejen hen til fysisk aktivitet være lang og fyldt med forhindringer.

Mangel på bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen er et stort og stigende problem for folkesundheden – og ofte med en social slagside. Men hvad nu hvis vores daglige omgivelser i lokalområdet også opmuntrede til bevægelse, så den fysiske aktivitet blev et naturligt valg i hverdagen?

Lokale- og Anlægsfonden og Realdania vil med initiativet ”Bevægelse i lokalområdet” være med til at skabe fysiske rammer, der kan understøtte bevægelse og gøre et sundt hverdagsliv nemmere og mere attraktivt for alle. Samtidig vil nye faciliteter til fysisk aktivitet gøre lokalområdet mere spændende og attraktivt at opholde sig i.

Kommunerne inviteres fra starten af 2010
Det nye initiativ vil blive sat i gang i starten af 2010 og tage afsæt i den viden og de anbefalinger, som allerede findes på området. Målet er at omsætte denne viden til lokale projekter rundt om i landet. Landets kommuner vil blive inviteret til at komme med bud på nyskabende og eksperimenterende idéer til bevægelsesfremmende projekter.

Tanken er efterfølgende at videreudvikle nogle af idéerne til skitseprojekter, og derefter vil et antal udvalgte projekter få økonomisk støtte til realisering. Lokale- og Anlægsfonden bidrager med 5 mio. kr. og Realdania med 20 mio. kr. til det samlede initiativ.

Initiativet planlægges gennemført i samarbejde med bl.a. Kommunernes Landsforening.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om ”Bevægelse i lokalområdet”:
”Byrum, der appellerer til bevægelse og er tæt på der, hvor borgerne kommer til daglig, er afgørende for at få folk til at bevæge sig mere. Med dette initiativ håber vi på at få skabt nogle konkrete projekter, der forhåbentlig kan inspirere flere kommuner til at investere i muligheder for bevægelse i byrummet.”

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, udtaler: ”Projektet skal invitere til at gøre noget for at fremme sundhed gennem bevægelse her og nu – uden at det nødvendigvis skal koste mange anlægskroner eller kræve længere planlægnings- og beslutningsprocesser. Tanken er at stimulere mest muligt og ramme bredest muligt, så der kommer gang i den sunde bevægelse, bredt i Danmark og for alle.”