x

Klassiske biler rykker på herregården

Pressemeddelelse 3. juni 2009

På Engelholm har mødet mellem en ejer og en veteranbilentusiast skabt mulighed for, at herregården kan blive lokal dynamo for foreningsliv og nye aktiviteter. Herregården har indgået en aftale med Realdania om støtte til at etablere et værksted for veteranbiler i herregårdens tomme magasinbygning.

"Det startede ikke med et projekt, men med Michael Koch som er huslejer her på stedet. Selv er jeg ikke synderligt interesseret i veteranbiler, men han er entusiast," siger Gerner Wolff-Snedorff, der er ejer af den sydsjællandske herregård Engelholm. Herregården har netop indgået en aftale med Realdania om at skabe et værksted for veteranbiler i herregårdens tomme magasinbygning.

Ambitionen er at udvikle og bevare det samlede kulturmiljø på Engelholm ved at skabe en atmosfære, der tiltrækker mennesker med interesse for klassiske biler. Projektet er blevet til som et samarbejde mellem en privatperson med interesse for historiske biler og en ejer, der godt kunne tænke sig mere liv på herregården.

"Projektet begyndte, da Michael Koch spurgte, om det var muligt at indrette sig, så han kunne stå indenfor om vinteren og arbejde med sine biler. Han fortalte også, at andre veteranbilentusiaster efterspørger det samme", fortæller Gerner Wolff-Snedorff og fortsætter: "Jeg syntes, det ville være dejligt med noget mere liv på stedet, så da Fremtidens Herregårds idékonkurrence blev offentliggjort, var det oplagt at slå til. Nu har vi chancen for at give en funktionstømt bygning en ny funktion og et godt løft og udnytte nostalgien til at skabe noget nyt."

Beskedent projekt med stort potentiale
Projektet på Engelholm kan umiddelbart virke beskedent, men ambitionerne og resultatet kan få stor positiv effekt. På den sydsjællandske herregård kan mødet mellem ejeren og veteranbilentusiasten nemlig skabe mulighed for, at herregården kommer til at spille en rolle som lokal dynamo for andet end landbrugsdrift. Værkstedet bliver ikke udelukkende et værksted, men får mulighed for at indeholde flere forskellige funktioner. I fremtiden vil man kunne holde kurser, foredrag og andre aktiviteter, der potentielt kan tiltrække mennesker fra hele landet, styrke foreningslivet og øge kendskabet til egnen. Og så er projektet placeret godt på Sydsjælland, fordi området både huser sadelmager, gørtler, autolakerer og et forkromningsværksted. Dermed kan der skabes synergi i form af øget forretningsmuligheder for lokale fagpersoner og virksomheder, der kan hjælpe bilejerne med det, de ikke kan gøre selv.

I det daglige skal værkstedet drives af Michael Koch, der har et stort netværk i veteranbilmiljøet. Opgaven bliver overkommelig og handler mest om at sørge for, at folk rydder op efter sig selv. Men er der alligevel ikke en risiko ved at binde projektet an på en enkelt huslejers hobby, engagement og netværk?

"Den diskussion tog vi som noget af det første" siger Gerner Wolff-Snedorrf og fortsætter. "For det første skal projektet kunne hvile i sig selv. At dømme efter den interesse vi møder allerede nu, bliver det ikke et problem. Derudover jeg overbevist om, at der er mange, der ligesom Michael Koch, vil være interesserede i at føre det daglige tilsyn. Nu handler det om at løbe projektet i gang. Når først vi har etableret et netværk, tror jeg det bliver meget nemmere".

Lidt liv hver dag
Med Fremtidens Herregård og Idékonkurrencen i 2008 så Gerner Wolff-Snedorff et potentiale til at kombinere veteranbilejernes ønske om værksted og garage med Engelholms uudnyttede magasinbygning, herregårdshelheden og muligheden for at få mere liv på gården. Håbet er, at de dedikerede brugere vil sørge for, at der er jævn aktivitet hver dag.

"Veteranbilentusiasterne er et folkefærd, jeg er tryg ved. Det er mennesker, der interesserer sig for bevaring og gerne vil dyrke deres hobby med ligesindede. Her kommer måske til at være 10-12 personer, når der er flest. Det passer os godt. Vi vil hellere have lidt liv hver dag end en hel masse besøgende i få, koncentrerede perioder," siger Gerner Wolff-Snedorff og fortæller at en del mennesker allerede har deres daglige gang på stedet. Herregården har nemlig drevet stutteri gennem en årrække og giver mulighed for at private kan opstalde deres heste.

Gerner Wolff-Snedorff: "Herregården og de klassiske biler kan give noget til hinanden. De, der boede på de store gårde, var formentlig nogle af de første, der fik biler på landet. Nu bliver Engelholm en historisk og stemningsfuld ramme om et kursus- og fritidsværksted, hvor mennesker, der interesserer sig for tradition og bevaring får deres daglige gang. Dermed er ringen på en måde sluttet."

Brugshus med fine detaljer
Magasinbygningen er opført i 1882 og tegnet af den danske arkitekt August Klein. Nu kræver omdannelsen til værksted en større restaurering med omlægning af det gamle skifertag, genopfugning af forvitrede fuger og istandsættelse af de gamle rustne jernvinduer.

"Bygningen er opført som et brugshus, og selvom der er mange fine detaljer, griber vi restaureringen anderledes an, end hvis det havde været en fredet hovedbygning. Restaureringen er først og fremmest bevarende, men betyder også ændringer og tilføjelser", fortæller Peter Bering, der er arkitekt på projektet. Han har valgt at beholde de fleste af den historicistiske bygnings oprindelige konstruktioner. For eksempel de originale massive bærende bjælkekonstruktioner som får lov at stå, som de er. Så må bilejerne selv finde ud af at kante køretøjerne ind på arbejdspladserne.

Jeg håber ikke, det kan ses, jeg har været her
Et eksempel på revitaliseringen af den bevaringsværdige bygning, er udskiftningen af porten. Den nye port skal være lidt større end den, der er i forvejen for at blive stor nok til at veteranbilerne kan køre ind og ud, og "den er tegnet, som om den var lavet i 1882", siger Peter Bering og fortsætter: "Når porten bliver sat i, vil man kunne se, at den er nyere end resten, men om 40 år vil man nok kunne blive i tvivl. For mig er succeskriteriet, at man helst ikke skal kunne se, at vi har været her."

Desuden bliver det nye værksted åbent helt til kip, så man for alvor kan se de smukke arkitektoniske linjer og den imposante bygningsstruktur. Det fornægter sig ikke, at bygningen er solidt opført til at bære mange tons korn. På det ene af de to magasinlofter bliver der højt til loftet, så rummet vil indbyde til brug. Blandt andet til møder og arrangementer. Møderummet får også isat vinduer ned til værkstedet, så man kan stå oppe og se ned på bilerne - og omvendt.

Plads til patina
Arbejdet i værkstedet vil sætte sine spor. Men rengøringsfikserede husmødre skal slappe af. Her må der gerne komme patina.

"Slid og patina får huset til at se 'rigtigt' ud. Derfor fuger vi ikke helt om, men reparerer det, der er nødvendigt. Det nye, vi tilføjer, er tegnet, som man ville have gjort det, da huset blev bygget. For mig er succeskriteriet, at man helst ikke skal kunne se, at vi har været her. Hvis folk undrer sig over, hvad vi egentlig har lavet, er det lykkedes," afslutter Peter Bering, der også selv er ejer af en veteranbil.

Ikke noget elitært projekt
Men er der overhovedet 'kundegrundlag' til at oprette et værksted for klassiske biler? "Ja", siger Michael Koch, der bor i magasinbygningens anden halvdel og fortæller, at interessen for veteranbiler efter hans mening er større end nogensinde.

"Nogle vil mene, at der er flere klassiske biler i Danmark i dag, end dengang de var nye. Men ikke alle har adgang til en garage, og de etablerede værksteder er blevet meget dyre. Derfor er der behov for et sted, hvor man kan stille sin bil og gå til og fra imellem reparationerne. Der er allerede mange, der har forhørt sig om muligheden for at blive en del af projektet. Jeg er overbevist om, at det bliver en succes," fortæller Michael Koch over mobiltelefonen, imens han kører over Sjælland i sin næsten lydløse Bentley fra '62.

Inspirationen kommer fra udlandet. Blandt andet fra den nedlagte sporvognsremise Meilenwerk i Berlin. Remisen fungerer i dag som en samling specialværksteder, opbevaring og salg af klassiske biler. Stedet er blevet som en magnet, der tiltrækker veteranbilentusiaster fra hele Europa. Måske kan det samme ske for Engelholm. For Michael Koch er det nu ikke det, der er drivkraften:

"Min drøm er at se en far og søn gå og hygge sig med deres fælles interesse. Det må ikke blive et elitært projekt, der kun henvender sig til mennesker med meget dyre biler. Jeg håber, der kommer til at stå dyre og billige biler ved siden af hinanden. Passionen for de klassiske biler og interessen for bevaring, er det, der knytter os sammen. Og det er ikke mindst det, der binder os sammen med herregården."

FAKTA

Om Fremtidens Herregård
Realdania iværksatte i foråret 2008 den 5-årige kampagne Fremtidens Herregård, der skal være med til at revitalisere de danske herregårde. Kampagnen skal i samarbejde med herregårdsejere udvikle bud på, hvordan de danske herregårde - i vores tid - kan genindtage en position som dynamoer for udviklingen på landet. Der er afsat 100 mio. kr. til kampagnen.
Det overordnede formål med initiativet er at skabe liv i herregårdenes gamle bygninger for derved at sikre, at herregårdenes bygningsarv og kulturmiljø bevares for fremtiden, samtidig med at der skabes arbejdspladser og dynamik lokalt.

Kampagnen Fremtidens Herregård omfatter to idékonkurrencer, hvor alle landets herregårde har mulighed for at deltage. Den første idékonkurrence er afholdt - her er i alt 20 konceptudviklings- og realiseringsprojekter udvalgt med henblik på etablering af et samarbejde mellem ejerne og Realdania.

Fremtidens Herregård er udviklet og gennemføres af Realdania. Dansk Bygningsarv er sekretariat for kampagnen.

Læs mere på fremtidensherregaard.dk og tilmeld dig kampagnens nyhedsbrev.

For yderligere information kontakt Gerner Wolff-Sneedorff, ejer af Engelholm, på telefon 40 10 18 09, Michael Koch telefon 40103210 eller projektleder Peter Tom-Petersen, Dansk Bygningsarv, på telefon 20 10 44 57.