x

Liv til gården og lokalområdet 

På Engelholm havde en tidligere magasinbygning fra 1882 brug for nyt liv. Man ønskede at få gang i alternative forretningsgrene udover den planteavl, som er Engelholms hovedforretning. Ønsket med erhvervsaktiviteterne var at give liv til både gården og lokalområdet uden at skabe for meget trafik på gården. 

En grundig istandsættelse 

Omdannelsen krævede en grundig istandsættelse, der omfattede omlægning af det gamle skifertag, genfugning af murværk og restaurering af de gamle, utætte støbejernsvinduer. Der blev isat termovinduer indvendigt og indlagt varme i underetagens gulv. Derudover blev loftet på første etage fjernet, så der nu er frit udsyn til de grove hanebjælker og spær. 

En bygning med god aura

Ønsket med den istandsatte bygning var i første omgang, at det skulle være mødested for ejere af klassiske veteranbiler. Det blev dog ødelagt af finanskrisen. I stedet er der blevet afholdt kunsthåndværkkurser, foreningsmøder, bryllupsreceptioner m.m. på herregården. Og herregårdsejerens helt store ønske er, at det skal blive hjem for mindre virksomheder, hvor 8-10 mennesker kan have deres daglige gang.

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård